Gå til indhold

Opfølgningsrapporter til barnets oprindelsesland

Opfølgningsrapporter er en beskrivelse af barnets trivsel i sin adoptivfamilie, tilknytningen til forældrene dokumenteret på skrift af enten familien selv eller af en socialrådgiver fra Familieretshuset og gennem billeder fra familien.

Ved adoptionen forpligter familien sig til en kortere eller længere periode at medvirke til opfølgning om barnet til dets fødeland.

Antallet og frekvensen af rapporterne afhænger af kravene fra afgiverlandet, som DIAs familier må overholde som en del af den formidlingsaftale, som er indgået mellem DIA og den pågældende samarbejdspart.

Selvom et samarbejde mellem Danmark og et afgiverland måtte ophøre, skal adoptivfamilier fortsat skrive rapporter, indtil de har opfyldt afgiverlandets krav. Nogle gange justerer landene i deres krav, og her er adoptivfamilierne forpligtet jævnfør deres kontrakter til at følge justeringerne. I nogle tilfælde kan det betyde, at man skal skrive lidt flere rapporter end først antaget, men det er også set før, at man har nedjusteret antallet af rapporter. Det prioriteres højt hos DIA, at vores familier sender deres rapporter. Manglende afrapportering kan i værste tilfælde have indflydelse på et samarbejde.

Uanset om jeres/dit barn er kommet til Danmark for nyligt eller for flere år siden, er det rigtig vigtigt at sende opfølgningsrapporter, fordi barnets hjemland gerne vil følge med i, hvordan barnet tilpasser sig og udvikler sig i den nye familie. Dette gælder også selvom der ikke længere er en aktiv formidling i det pågældende land. Når vi har modtaget opfølgningsrapporten, vil vi skrive til jer/dig og kvittere for modtagelsen.

Hvis vi ikke hører fra jer/dig, vil vi rykke skriftligt max 3 gange. Hvis vi når til 3. rykker, vil vi oplyse om, at hvis vi ikke modtager rapporten, vil DIA indberette den manglende opfølgningsrapport til Ankestyrelsen.

Vi kan oplyse, at følgende fremgår af Akkrediteringsvilkår gældende for DIA pkt. 6:

”Hvis en adoptant ikke opfylder kravet om at sende opfølgningsrapporter til DIA, eller hvis de indsendte opfølgningsrapporter ikke er fyldestgørende, kan DIA, efter at have rykket den pågældende adoptant indberette de manglende eller ikke fyldestgørende opfølgningsrapporter til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil herefter rette henvendelse til adoptanten”.