Gå til indhold

Når formidlingsprocessen er forbi, og dagligdagen melder sig, har DIA og Ankestyrelsen et rådgivningstilbud, der både henvender sig til nybagte adoptivfamilier og de, der senere, enten som adoptivforældre eller som adopteret, har brug for gode råd og vejledning, som hedder Post Adoption Services (PAS).

PAS tilbuddet har udviklet sig i takt med, at vi løbende har samlet mere erfaring og viden om, hvad det vil sige at leve som adopteret eller som adoptivfamilie i Danmark. Det er erfaringer, vi bruger i alt, hvad vi beskæftiger os med, i vores rådgivning og i alle de sammenhænge, hvor adoption bliver drøftet.

Hovedområder, som DIA kan yde hjælp og rådgivning om

Kontakt os gerne ved at ringe eller skrive til os, hvis du har brug for hjælp med nedenstående.

Aktindsigt til voksne adopterede eller adoptanter, der ønsker at modtage en kopi af deres papirer fra adoptionsprocessen. Man har ret til aktindsigt i alle oplysninger der vedrører en selv, og DIA er underlagt Forvaltningslovens regler om aktindsigt.

Tilbagerejser for adopterede og adoptivfamilier, som ønsker at rejse tilbage til fødelandet, evt. for at finde sine biologiske forældre, eller for at besøge den institution, som den adopterede har været på indtil adoptionen.

Henvendelser fra biologiske familier til en adopteret.

Henvendelser fra adopterede, der ønsker at vide mere om deres adoptionsproces eller oprindelsesland.

Post Adoption Service i Ankestyrelsen

Ankestyrelsen tilbyder rådgivning til voksne adopterede med adoptionsrelaterede udfordringer. Ankestyrelsen tilbyder bl.a.:

  • Børnegrupper (hvis du er under 18 år)
  • Rådgivning til voksne adopterede over 18 år
  • Voksengrupper
Læs mere her