Gå til indhold

I Indiens storbyer Delhi, Mumbai, Pune og i Raigad støtter DIA’s faddere udsatte børn i fattige kvarterer via vores samarbejdspartner CASP. Mange familier bor ofte meget tæt sammen i utætte og interimistiske boliger, hvor vand ofte er en mangelvare, og el trækkes oftest fra det offentlige net. Børnene har behov for skolegang, hvilket også betyder udgifter til skoleuniformer, bøger og skoleredskaber, som de udsatte familier ikke selv kan dække.

Du kan hjælpe et konkret barn og dets familie

For blot 100 kr. pr. måned kan du med et fadderskab sikre et barn en bedre opvækst.

Et fadderskab i Indien dækker skolegang, skoleuniform, skolematerialer for fadderskabsbarnet samt evt. skolepenge. Derudover følger CASP’s socialrådgivere børnenes skolegang og kommer på hjemmebesøg to gange om året. Fadderskabet dækker ligeledes lægebesøg og medicin for både fadderskabsbarnet - og efter behov også øvrige familiemedlemmer. Endelig afholder CASP temamøder for familierne og lokalsamfundet omkring relevante emner såsom familieplanlægning, sundhed, ernæring og rådgivning omkring teenager-problematikker.

Du kan også vælge at støtte programmet generelt

For samme pris kan du også vælge at støtte CASP generelt, og sende dit bidrag direkte til vores generelle-støtte pulje. Dette betyder, at du ikke støtter et konkret barn og dets familie, men er hellere med til at finansiere en række forskellige udviklingsaktiviteter. Følgende behov kan dækkes efter anmodning til CASP fra fadderskabsfamilierne: 

 • Vandfilter til fadderskabsfamilierne
 • Sygesikring for alle i fadderskabsbarnets kernefamilie
 • Skolegang for fadderskabsbarnets søskende
 • Renovation af ødelagte hjem
 • Voksenundervisning for analfabeter
 • Akut støtte i særlige tilfælde til fadderskabsfamilien
 • Workshops for unge omkring sundhed og familieplanlægning
 • Øjenundersøgelser og eventuel operation
 • Træning og udviklende workshops for børn, familier og lokalsamfundet
 • Kapacitetsopbygning af CASP personalet og udvikling af sociale kompetencer hos socialrådgiverne til at kunne forbedre levevilkårene for målgruppen
 • Støtte til videregående uddannelse for særligt dygtige børn i CASP’s indsatsområder
 • Støtte til de børn, som for nylig har mistet deres faddere, og som sidder og venter på en ny fadder. 

Som generel-fadder vil du modtage en generel-rapport med fotos, som CASP udarbejder to gange om året. Rapporten beskriver de aktiviteter og projekter, som den generelle-støtte pulje har finansieret. 

Det nytter at være fadder!

Både DIA og vores faddere besøger jævnligt projekterne, og under de besøg fortæller de enkelte børn og deres familier om betydningen af fadderskabet for dem. De informationer, vi hvert halve år får i rapporterne, er virkelighed, og det ses, hvis I besøger vore fadderskabsprojekter.

Vores partner

CASP står for Community Aid and Sponsorship Program. Organisationen har siden 1975 arbejdet i hele Indien med forskellige typer projekter, der har til formål at sikre bæredygtig udvikling ved at styrke børn, familier og lokalsamfundet omkring dem.

Læs mere om organisationen


Projekterne arbejder med følgende målgrupper:

 • Tidlig børneomsorg og udvikling: træning af plejere og drift af børnehaver
 • Sundhed: Styrke oplysning om sundhed generelt og mere specifikt i forhold til unge og kvinder
 • Ældre: Dagcentre for ældre udsatte, der tilbydes psykosocial rådgivning.
 • Unge: Workshops med fokus på sociale forhold og seksualvejledning for målgruppen
 • Indtægt til familien: Diverse træningsprogrammer
 • Samfundsmæssig udvikling: Oplysning om miljørelaterede emner i forhold til vand og hygiejne
Se deres Facebook