Gå til indhold

I Colombias hovedstad Bogotá lever mange børn under fattige vilkår i slumkvarterne, hvor de har begrænset adgang til sundhed og uddannelse. Disse kvarterer er farlige for børnene, idet der er høj risiko for kriminalitet, misbrug, prostitution og gadevold.

Disse børn kommer fra udsatte familier, hvor moderen ofte er eneforsørger, hvilket gør børnene yderligere udsatte med risiko for misbrug, udnyttelse, underernæring, manglende opmærksomhed på deres sundhed, tidligt skoleophør og teenagegraviditeter.

Vores samarbejdspartner Oriéntame arbejder for at beskytte børnene mod disse farer ved at fokusere på fire områder: social inklusion, generel sundhed, familieplanlægning og udvikling. Programmet hedder Acompaña un sueño.

Du kan hjælpe et konkret barn og dets familie

For blot 220 kr. pr. måned kan du gøre en forskel for en hel colombiansk familie. Barnet får støtte til sin skolegang, hvilket ikke kun dækker skolemateriale og uniform men også ved at finde en passende skole til barnet, som sikrer barnets en sund psykosocial udvikling. Derudover ydes lægekonsultationer og vejledning. Samtidig vil resten af familien, især moderen – få muligheder for at deltage i workshops og får vejledning i, hvordan hun og familien bedst kan styrkes.

Hvem går hjælpen til, og hvordan kan din støtte nå så mange familier som muligt?

Fadderskabets målgruppe er børn og unge såvel som deres forældre, som oftest er enlige mødre, samt deres søskende. Familierne udvælges ud fra deres udsatte situation og kan være både finansielt og socialt betinget. I mange tilfælde er familien udsat for vold, eller måske har faderen forladt familien.

Det endelige mål er at forbedre hele familiens situation og sikkerhed ved at støtte med skolegang, psykosocial vejledning og styrke kendskab og viden om seksuel og reproduktion sundhed samt rettigheder. Det langsigtede mål er at undgå uønskede graviditeter, da disse er en væsentlig faktor, der gør en familie yderligere sårbar.

Da Oriéntames arbejde har meget fokus på workshops, gruppeaktiviteter og forskellige projekter, kan du for samme pris (220 kr. pr. måned) vælge at blive en generel-fadder og støtte organisationen ved at sende dit bidrag direkte til den generelle-støtte pulje, som finansierer disse aktiviteter. Du vil dermed gøre en forskel for mange udsatte familier, som vil få muligheden for at deltage i Oriéntames sundhedskampagner samt kurser om familieplanlægning og empowerment, samtidig med at de vil få økonomisk hjælp til at dække udgifterne ifm. akutte behov, som kan være forbundet med deres helbred, bolig, osv. 

Puljen støtter ligeledes de børn, som for nylig har mistet deres faddere, samt nogle særligt dygtige børn, som ønsker at gå videre med deres uddannelse efter at de er fyldt 18 år.

Det nytter at være fadder!

DIA besøger jævnligt Oriéntame i Bogotá. Faddere har samme mulighed for også at besøge deres fadderskabsbarn og barnets familie. Faddere, der har gjort dette, beskriver besøgene som uforglemmelige, da de ved selvsyn ser og møder de mennesker og hører om de aktiviteter, som de har læst om i halvårsrapporterne.

Vores partner

Oriéntame har i mere end 40 år særligt hjulpet udsatte kvinder og børn i Bogotás slum. Deres arbejde omfatter:

  • Kapacitetsopbygning
  • Empowerment og uddannelsesprogrammer for unge
  • Information og vejledning om reproduktiv sundhed og rettigheder
  • Familierådgivning
  • Rådgivning og bevidstgørende om vold i hjemmet og misbrug

Du kan læse mere om Oriéntames program Acompaña un sueño på deres hjemmeside.

Læs mere her