Gå til indhold

Du kan gøre en forskel. Ved at støtte DIAs projekter rundt omkring i vores samarbejdslande økonomisk, kan du være med til at hjælpe forældreløse og udsatte børn til en tryg opvækst i deres fødeland.

Ja, det kan du ved at vælge at støtte vores "Akuthjælp-fond” , der er DIA's ekstra indbetalingskonto til fadderskabsprogrammerne. Herfra støtter vores partnere i landene fadderskabsfamilier eller familier i lokalsamfundet, hvis ulykken pludselig rammer.

Du har også mulighed for at øremærke din støtte til et konkret land, som vi samarbejder med. I DIA bestræber vi os på løbende at informere om projekternes udvikling.

Dit bidrag kan indsættes på denne konto:  Reg. nr. 4387 kontonr. 4620532789 Danske Bank 

Ja, det kan du, og vi udarbejder gerne et gavekort. Din ven vil modtage den generelle rapport, som vores samarbejdspartnere sender os to gange om året. 

Når du støtter DIAs hjælpeprogram økonomisk, er du berettiget til et skattefradrag. Det er du, uanset om du opretter ét eller flere fadderskaber, giver en enkelt donation eller donerer et ikke øremærket beløb over flere år.

I 2021 kan du få fradrag for op til 17.000 kr., såfremt du oplyser DIA om dit CPR-nummer, så vi kan indberette dine bidrag til SKAT. Det samme kan din ægtefælle. Vi behandler naturligvis dit CPR-nummer fortroligt. 

På skat.dk kan du finde information om reglerne for skattefradrag for gaver til almenvelgørende eller humanitære organisationer og en liste over godkendte organisationer.   

Ja, efter nærmere aftale med DIA og vores lokale samarbejdspartnere er det muligt at besøge fadderskabsbarnet og dets familie. En repræsentant fra den lokale organisation vil være tilstede for at sikre alles sikkerhed.

Økonomisk støtte er en vigtig forudsætning for, at DIAs fadderskabsprogrammer kan være med til at skabe en tryg fremtid for forældreløse og udsatte børn i deres fødeland. Derfor er bidrag fra arv en meget velkommen støtte til vores aktiviteter i vores samarbejdslande.

I 2008 trådte den nye arvelov i kraft, og derfor er der nu mulighed for at testamentere op til 75 % af sin formue til en humanitær eller velgørende organisation.

DIA er godkendt som en humanitær organisation, der er fritaget for at skulle betale arveafgift. Det betyder, at hele arven, der betænkes DIAs fadderskabsprogrammer, ubeskåret vil blive anvendt på at støtte forældreløse børn til at få en tryg opvækst med stabile relationer i deres hjemlande.

Et testamente er et alvorligt dokument. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en advokat, der kan rådgive dig om, hvordan du udformer testamentet, så det bliver i overensstemmelse med dine ønsker.