Gå til indhold

DIA driver sponsorprogrammer i flere lande, hvorfra vi nu eller tidligere har udført adoptionsformidling. Sponsorarbejdet er godkendt af Ankestyrelsen, idet en betingelse for godkendelsen er, at sponsorarbejdet ikke er en forudsætning for adoptionsformidlingens omfang og karakter.

Sponsorarbejdet sker efter principperne i Haager-konventionen. Det betyder, at arbejdet skal foregå efter nærhedsprincippet. Det vil sige, at børnene så vidt muligt skal forblive i deres oprindelige familie eller have en anden legal, permanent og tryg løsning i det land, hvor de er født.

Sponsorarbejdet går primært ud på at forbedre sundhed, udviklings- og uddannelsesmuligheder for børn, som kan sikres til en bedre fremtid i deres hjemland.