Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA har arbejdet med international adoption fra Thailand siden 1973. 

I Thailand samarbejder DIA med Child Adoption Center (CAC) under Department of Children of Youth (DCY) i Bangkok, som er den myndighed, der varetager alle adoptioner i Thailand.

DCY hører under Ministry of Social Development and Human Security. CAC varetager bade indenlandske og udenlandske adoptioner. CAC samarbejder også med flere andre lande i Europa samt USA, og formidler i gennemsnit ca. 250-300 børn til international adoption årligt.

Thailand har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Thailand.

Åben ventetidsoversigtBørnene bliver matchet personligt og ikke nødvendigvis kronologisk.
DCY beslutter hvert år, hvor mange ansøgninger, CAC vil modtage fra de forskellige organisationer/lande, som de samarbejder med. Dette sker for at undgå alt for lange ventetider.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Thailand, er der en række krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt som ansøger i Thailand.

  • Man skal have mindst 1 års ægteskab inkl. minimum 2 års forudgående registreret samliv.
  • Der kræves en udvidet psykolograpport.
  • Man må højst have 2 børn i forvejen.
  • Det er ikke muligt for enlige eller homoseksuelle ansøgere at adoptere fra Thailand.

Børnene fra Thailand

Børnene, formidlet via CAC, kommer fra 8 større statslige børnehjem fordelt i forskellige provinser i Thailand, heraf 3 i Bangkok-området, og 3 fra byerne Chiangmai, Udon Thani og Khon Kaen, alle i den nordlige del og 2 fra hhv. Songkla og Nakorn Si Thammarat i syd Thailand.

Barnets papirer består af sociale baggrunds – og lægelige oplysninger og billeder.
Alle børnene er HIV og Hepatitis B testede.

Børnene fra Thailand er mellem ca. 1-4 år, når de matches, men hovedparten af børnene er ca. 2-3 år. De fleste børn der formidles til adoption, er børn af enlige mødre, som ikke ser sig i stand til at varetage barnets behov pga. sociale og økonomiske årsager. Der er børn der afgives lige efter fødslen og andre der har boet i en periode hos sin familie. Børnene opholder sig som regel på børnehjem, men i nogle provinser opholder de sig i plejefamilier. Børnehjemmene har generelt en god standard og har hver kapacitet til ca. 150-250 børn.  Nogle af børnene er anbragt midlertidigt på grund af problemer i familien, f.eks. sygdom, fængselsophold eller andre sociale problemer. Andre er hittebørn forladt af forældrene. For disse børn gøres et stort arbejde for at forsøge at opspore forældrene, dels via TV og dels via aviser. Hvis det ikke lykkes, vil barnet blive erklæret forladt, og adoptionsformidling kan forsøges.

Adoptionsprocessen

Familierne rejser selv til provinsen for at hente barn, inden de efterfølgende skal rejse til Bangkok, hvor de skal foretage en ansøgning om pas til barnet, og der er krav om deltagelse i et interview møde med Adoption Board. Hvis barnet kommer fra Bangkok området, rejser familien direkte til Bangkok.

  • CACs personale tager sig af flere formaliteter og tilrettelægger familiens besøg på børnehjemmet. Derudover er de tilstede ved pas ansøgning til barnet, og er behjælpelige, hvis familier har brug for dette under opholdet i landet.
  • Internationale adoptioner fra Thailand gennemføres først endeligt ca 1 år efter barnets ankomst i Danmark, efter barnet har opholdt sig og været i ’pleje’ hos de kommende forældre.
  • Når tre opfølgningsrapporter er sendt til CAC i en periode på 6 måneder, vil adoptionsmyndighederne i Bangkok efterfølgende acceptere matchningen. Herefter vil registreringen af den endelige adoption foregå på den thailandske ambassade i København. Efter dette, bliver barnet dansk statsborger. Dette sker ca. 1-1 ½ år efter hjemtagelsen af barnet.

DIA har ingen fast repræsentant i Thailand ved formidlinger via CAC.

Opfølgningsrapporter

Der skal udfærdiges 3 opfølgningsrapporter i løbet af 6 måneder (hhv. 2, 4 og 6 måneder efter hjemtagelse), efter barnets ankomst til Danmark. Det er Familieretshuset, der laver rapporterne, og familien sender billeder for hver rapport.

Når de tre opfølgningsrapporter er sendt til CAC, vil adoptionsmyndighederne i Bangkok efterfølgende acceptere matchningen. Herefter vil registreringen af den endelige adoption foregå på den thailandske ambassade i København. Efter dette, bliver barnet dansk statsborger. Dette sker ca. 1-1 ½  år efter hjemtagelsen af barnet.

Landeansvarlig for Thailand

Tina Brandt-Olsen

Adoptionskoordinator