Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA har formidlet internationale adoptioner fra Taiwan Region siden 2008.

Formidlingsarbejdet foregår i samarbejde med børnehjemmet Chung Yi Social Welfare Foundation (Chung Yi), som er en privat nonprofit organisation. Børnehjemmet ligger i hovedstaden Taipei.  

Chung Yi har siden 2005 haft licens til at forestå internationale adoptioner. De har inden da haft mange års erfaring i nationale adoptioner, som stadig er første prioritet.

Taiwan er ikke et Haagerkonventionsland, men følger Haagerkonventionens principper.

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Taiwan.

Åben ventetidsoversigtBørnene bliver matchet personligt og ikke nødvendigvis kronologisk.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Taiwan Region er der en række krav der skal være opfyldt for at blive godkendt som ansøger.

  • Man skal have været gift i min. 2 år
  • Landet accepterer ansøgere i alderen fra 25-50 år
  • Mindst en af ansøgerne skal have fast arbejde
  • Familiens samlede økonomi skal være god efter dansk standard.
  • Ene ansøgere og par af samme køn har ikke mulighed for at adoptere fra Taiwan Region
  • Den ene af ansøgerne skal være dansk statsborger, og parret skal være bosiddende i Danmark.

Børnene fra Taiwan Region

Chung Yi Social Welfare Foundation formidler børn i aldersgruppen 0-5 år - men også ældre børn - til både national og international adoption. De fleste af børnene afgivet til adoption er oftest børn med en kompliceret social baggrund og en del af børnene der frigives til adoption er fjernet fra deres biologiske familie af forskellige årsager. Få er efterladte.

Børnene kommer fra børnehjem men der er også børn der bor i plejefamilier.

Børnenes baggrund og helbred er meget velbeskrevet. Der vil være lægelige helbredsoplysninger, en social beskrivelse og evt. oplysninger om barnets udviklingspotential samt fotos og video.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen gennemføres som en retssag, når barnet er godkendt af de danske adoptivforældre. Processen forventes at tage ca. 10-13 måneder.

  • Det er ikke påkrævet, at adoptivfamilien er tilstede under sagens behandling. Adoptionssagen kan gennemføres i domstolen uden adoptivforældrenes tilstedeværelse, hvor en socialrådgiver fra Chung Yi kan præsentere sagen med en fuldmagt fra adoptivforældrene. Adoptivforældrene skal dog være indstillet på, som sker mere hyppigt, at en dommer kan bede adoptivfamilien om at møde op til retsmødet.
  • I ventetiden vil Chung Yi løbende sende opdateringer og fotos af barnet. I de sidste måneder af ventetiden kan adoptivfamilien blive tilbudt Skype møder med barnet, som vil blive arrangeret med udgangspunkt i barnets alder og individuelle behov.
  • Når retssagen er gennemført, kan adoptivfamilien rejse til hovedstaden Taipei. Opholdet i Taiwan strækker sig som regel over 1-2 uger, som inkluderer nogle dage før overdragelsen til at overkomme evt. jetlag, et møde med barnet inden overdragelsen, overdragelse af barnet på Chung Yi, afhente barnets pas med indrejsevisum på Det danske handelskontor og nogle dage efter overdragelsen inden hjemrejse.

DIA har i samarbejde med Chung Yi Social Welfare Foundation besluttet, at det ikke er nødvendigt at have en særlig repræsentant for DIA i Taiwan Region, da det krævede ophold er kort og velorganiseret.

Opfølgningsrapporter

De nuværende regler er at der skal udfærdiges opfølgningsrapporter indtil 5 år efter hjemtagelse af barnet.

Familieretshuset skal udfærdige opfølgningsrapporter henholdsvis 3 mdr., 6 mdr. og 12 mdr. efter hjemtagelsen af barnet, hvor barnets tilpasning og udvikling i hjemmet er beskrevet.

Adoptivfamilien skal udfærdige rapport 2 år, 3 år, 4 år og 5 år efter hjemtagelsen af barnet.

Der skal medsendes billeder af barnet til samtlige opfølgningsrapporter.

Landeansvarlig for Taiwan Region

Annette Kousgaard Guo

Adoptionskoordinator