Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA startede samarbejdet med Impilo i 2003, samme år som Sydafrika tilsluttede sig Haagerkonventionen. Impilo er en non-profit sydafrikansk organisation, som ligger i Johannesburg. Impilo er en godkendt Child Protection Organisation og er også akkrediteret til at arbejde med adoption, nationalt og internationalt af Department of Social Development under det sydafrikanske socialministerium.

Ud over adoptionsarbejdet har Impilo mange humanitære programmer, som naturligt udspringer af arbejdet med udsatte eller forladte børn, herunder familieprogrammer.

Organisationen ledes af en engageret ildsjæl Sue Krawitz, der er socialrådgiver. DIA har et meget nært og godt samarbejde med Impilo.

Du kan læse mere om Impilo her

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Sydafrika.

Åben ventetidsoversigtImpilo har fortløbende 15 ansøgninger fra DIA i organisationen. Hver gang der matches et barn, sendes en ny ansøgning til Sydafrika. Ventelisten er ikke kronologisk, da Impilo eventuelt i samråd med biologisk mor eller far matcher individuelt. Der lægges et stort arbejde i at finde frem til netop den familie, der passer bedst til det pågældende barn – et arbejde, hvor personer, der har et indgående kendskab til barnet, spiller en væsentlig rolle. Ventelisten er derfor ikke kronologisk.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Sydafrika er der en række krav der skal være opfyldt som ansøger.

  • Man skal have minimum 1 års ægteskab og 1 års samliv, eller 2 års ægteskab.
  • Man må højst have ét barn i forvejen, det er underordet om barnet er adopteret, biologisk eller særbarn.
  • Vil man adoptere ét barn til fra Sydafrika, så kan man først få ansøgning sendt til Impilo 1,5 år efter hjemtagelse af første barn.
  • Hvis man er fyldt 50 år skal Impilo spørges om de vil acceptere en ansøgning.
  • Er man fyldt 46 år kan Impilo finde på at kun matche fra 12 mdr. og op, og så fremdeles. Dette alderskrav ses ikke praktiseret særlig tit.
  • Impilo accepterer par af forskellige køn, samme køn samt eneansøgere.

Børnene fra Sydafrika

Impilo formidler børn, der er afgivet direkte af moderen til adoption og børn, der er forladte eller blevet forældreløse. Børnene er i alle aldre, dog er de oftest under 48 mdr. Der er kun få søskendepar.

Oplysninger om, hvordan barnet er fundet eller hvorfor barnet opgives til adoption, kan findes i beskrivelsen af barnets baggrund. Der er mange forskellige årsager til, at et barn efterlades eller frigives til adoption, f.eks. at moderen svigtes af faderen under graviditeten og ikke får støtte af egen familie, at moderen er arbejdsløs og allerede forsørger flere børn, at moderen er blevet voldtaget, at moderen er Hiv-positiv eller, at moderen og faderen tilhører forskellige etniske grupper eller er illegale indvandrer, hvorfor børnene ikke får sydafrikansk statsborgerskab.

Generelt er der mange oplysninger på børnene fra Sydafrika.

Impilo har sit eget lille børnehjem, men samarbejder også med flere forskellige børnehjem, private såvel som offentlige, i Johannesburg og Durban. Nogle børn kan også have været i familiepleje. Impilo modtager blandt andet børn fra neonatal-afdelingen fra hospitaler i Johannesborg området, hvorfor der er en del børn, som er født for tidligt.

Adoptionsprocessen

Adoptivforældrene skal rejse til Sydafrika for at deltage i et retsmøde, der som regel foregår to uger efter ankomsten.

  • I dagene efter ankomsten besøger forældrene barnet på børnehjemmet.
  • Efter ca. 3 dage får forældrene barnet overdraget. Opholdet er mellem 3 og 4 uger alt efter barnets behov.
  • Familierne bliver assisteret af en socialrådgiver fra Impilo under opholdet. Man skal indstille sig på at det er meget forskelligt hvor lang tid der går fra barn i forslag til man kan rejse til Sydafrika.

Opfølgningsrapporter

Rapporteringskravet er én rapport efter 6 måneder og derefter én årlig rapport, indtil 5 år efter hjemtagelsen.

Det er Familieretshuset, der skriver opfølgningsrapporter. Familien sender billeder til hver rapport.

Landeansvarlig for Sydafrika

Tina Aebeloe Schwendson

Adoptionskoordinator