Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA har arbejdet med international adoption fra Madagaskar siden 2008.

I Madagaskar samarbejder DIA med den centrale myndighed ACAM, Autorité Centrale de l´Adoption Malagasy – Ministére de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (Ministeriet for befolkning, social beskyttelse og fremme af kvinder).

Madagaskar samarbejder også med flere andre lande i Europa samt USA og Canada.

Madagaskar har tiltrådt tilsluttet sig Haagerkonventionen i 2004.

DIAs repræsentant i Madagaskar hedder Hanitra Andriamasy. Hanitra har stor erfaring med international adoption, og har en både lægelig og juridisk uddannelse bag sig. Derudover taler Hanitra engelsk og har et særligt kendskab til skandinaviske forhold, idet hun udover DIA også er kontaktperson for en anden skandinavisk formidlingsorganisation.

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Madagaskar.

Åben ventetidsoversigtDIA må højst have 6 ansøgninger i Madagaskar af gangen, så når man nærmer sig plads nr.6 på ventelisten, vil DIA tage kontakt med henblik på at indhente dokumenter til sagen.

Børnene bliver matchet personligt og ikke nødvendigvis kronologisk.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Madagaskar er der en række krav, der skal være opfyldt for at blive godkendt som ansøger i Madagaskar.

  • Der skal være minimum 30 og maksimalt 40 års aldersforskel mellem barn og forældre.
  • Der skal foreligge en psykolograpport.
  • Man må maksimalt have to børn i forvejen, som ikke må været adopteret fra andre lande.
  • Manden i familien må ikke være arbejdsløs eller studerende.
  • Det er ikke muligt for enlige eller homoseksuelle ansøgere at adoptere fra Madagaskar.
  • Den ene af ansøgerne skal være dansk statsborger, og parret skal være bosiddende i Danmark.

Børnene fra landet

Børnene fra Madagaskar kan være både hittebørn og børn, der er afgivet til adoption af deres biologiske familie.

Madagaskars lovgivning har fastlagt, at kun børn, der er seks måneder gamle og derover, kan bringes i forslag til international adoption.

Børn fra Madagaskar kan være i alle aldre i forhold til ansøgernes godkendelsesramme, men de yngste børn vil være minimum 9 måneder gamle, når de kan bringes i forslag.

Børnene kan komme fra børnehjem over hele landet, dog kun fra institutioner, der har licens til adoptionsformidling. Der findes i alt 15 børnehjem, der er godkendte til international adoption. Størstedelen af disse børnehjem ligger i og omkring hovedstaden Antananarivo.

(alder ved retsdato)

Adoptionsprocessen

Adoptivforældrene skal rejse til Madagaskar for at deltage i 2 retsmøder, og opholdet forventes at vare ca. 3 måneder.

  • I dagene efter ankomsten bliver barnet overdraget til forældrene, og familien deltager i det første retsmøde kort derefter.
  • Den første måned er en tilpasningsperiode mellem barn og adoptivforældre. I denne periode vil familien få besøg af myndighederne social worker, som skriver en rapport til brug for den endelige afgørelse om adoption. Efter denne måned kan sagen indgives for domstolen, der behandler adoptionssagen. Dette er andet retsmøde.
  • Der afsiges herefter en midlertidig adoptionskendelse, hvorefter der går yderligere 30 dage, hvor der kan gives evt. indsigelser, før adoptionskendelsen er endelig retsgyldig. Når denne appelperiode er slut, vil der udstedes retskendelse samt øvrige dokumenter, før familien kan rejse hjem til Danmark.

Opfølgningsrapporter

Der skal sendes opfølgningsrapporter efter 6 måneder og 1 år, derefter én årlig rapport til barnet fylder 18 år.

Det er Familieretshuset der udfærdiger alle opfølgningsrapporterne, mens familien skal sørge for at fremkalde nogle billeder i forbindelse med hver rapport.