Gå til indhold

Samarbejdet med landet

DIA har formidlet internationale adoptioner fra Filippinerne siden 1970.

Det filippinske socialministerie Department of Social Welfare and Development varetager og koordinerer al adoptionsformidling til udlandet gennem Intercountry Adoption Board, ICAB, i hovedstaden Manila.

ICAB har eksisteret under navnet Inter-Country Adoption Board siden 1995. Filippinerne har tilsluttet sig Haagerkonventionen i 1996.

ICAB sætter retningslinjerne for udvælgelse og matchning af adoptanter og påser, at børnene er adopterbare og legalt frie til adoption. Det er ICAB, der i sidste ende tager stilling til om adoptionsansøgninger og matchningsforslag kan godkendes. International adoption er eneste aktivitet/formål.

Ventetider og venteliste

Vi henviser til vores ventetidsoversigt for opdaterede oplysninger om den aktuelle ventetid for Filippinerne.

Åben ventetidsoversigtBørnene bliver matchet personligt og ikke nødvendigvis kronologisk.

Krav til ansøgerne

Hvis man ønsker at adoptere fra Filippinerne er der en række krav der skal være opfyldt for at blive godkendt som ansøger.

  • Man skal være fyldt 27 år.
  • 3 års samliv – heraf 1 års ægteskab.
  • Ansøgere skal være medlem af trossamfund.
  • Der kræves 2 psykologtest.
  • Ene ansøgere accepteres til børn med særlige behov fra 6 år og opefter, og som enten har en belastet social historie, eller med mindre fysiske skavanker.
  • Par af samme køn har ikke mulighed for at adoptere fra Filippinerne.

Børnene fra Fillipinerne

Børnene kommer fra statslige børnehjem rundt om i det vidtstrakte ørige og fra private børnehjem hovedsageligt i det tæt befolkede hovedstadsområde Metro Manila. Alle beslutninger om, hvilken familie, der skal adoptere et givet barn, tages i ICABs placeringskomité på baggrund af den ansøgning, der er fremsendt af DIA. Filippinerne er et overvejende kristent land, og myndighederne lægger vægt på, at de kommende adoptivfamilier tilhører et kristent trossamfund. DIAs familier placeres på en samlet venteliste sammen med ansøgere fra en meget lang række af andre lande, de fleste fra USA.

Børn i Filippinerne, som kommer på tale til adoption, er enten forladte eller frigivet af slægtninge. Børnene skal først præsenteres for filippinske adoptionsansøgere, og de er derfor oftest mindst et år gamle, før de kommer til udenlandsk adoption. Børnene er i reglen velbeskrevne med både detaljerede lægelige oplysninger og baggrundsinformation. Det er muligt at anmode om HIV-test, når man har accepteret at tage imod barnet.

Børnene opholder sig i plejefamilier eller på statslige eller private børnehjem. De private er oftest tilknyttet en kirkelig organisation og har som regel gode materielle vilkår gennem private bidrag. De statslige børnehjems materielle standard er lav, men børnene får en omsorgsfuld og tæt kontakt med voksne.

En del af børnehjemmene kender vi fra tidligere adoptioner, men der er mange børnehjem i Filippinerne, og det sker, at der kommer barn i forslag fra et ”ukendt” sted i det store land. Adoptivforældre skal først rejse til det børnehjem, hvor barnet opholder sig, og derefter til Manila, hvor de sidste formaliteter finder sted.

Den egentlige adoption finder først sted efter hjemkomsten til Danmark og efter, at ICAB har modtaget et antal rapporter om barnets trivsel og tilknytning til den nye familie.

Adoptionsprocessen

Når barnets dokumenter og pas er klar, vil ICAB give besked om, at familien kan rejse til Filippinerne og hente deres barn. Det skal ske senest 20 dage efter. ICAB vil tilrettelægge et program for overdragelse efter de kender familiens rejseplan og familien vil inden afrejse modtage et program fra ICAB for overdragelsen af barnet.

  • Der er stor forskel på hvordan de forskellige børnehjem vælger at overdragelsen for barnet skal være. Det kan ske samme dag som adoptivfamilien møder barnet, kan ske over 2 eller flere dage. Nogle gange kan det lade sig gøre at familien kan bo nogle dage på børnehjemmet og være en del af barnets hverdag inden de får overdraget barnet.
  • Inden hjemrejse er adoptivfamilien på besøg hos ICAB, hvor de får overdraget barnets dokumenter og pas. Her taler de også med ICABs socialrådgiver, som de har været sammen med til den formelle overdragelse af barnet på børnehjemmet og har kontakt til under deres ophold i Filippinerne.

DIA har ingen repræsentant i Filippinerne. ICABs stab yder støtte og vejledning under opholdet, som i reglen strækker sig over ca. 10 dage.

Opfølgningsrapporter

Efter adoptionssagens afslutning er der seks måneders prøvetid, hvor der skal sendes 3 opfølgningsrapporter til ICAB 1., 4. og 6 måneder efter hjemtagelsen af barnet.

Efter ICAB har modtaget rapporterne og vurderingen af 3 tilfredsstillende opfølgningsrapporter sender ICAB adoptionsafgørelsen ”Affidavit of Consent to Adoption”. Denne er udstedt af DSWD (Department of Social Welfare and Development).

Landeansvarlig for Filippinerne

Annette Kousgaard Guo

Adoptionskoordinator