Gå til indhold

DIAs grundholdning og værdier bygger på, at adoptionen skal være til gavn for barnet, at barnets tarv altid kommer først, og at vi altid arbejder efter subsidiaritetsprincippet.

Subsidiaritetsprincippet betyder, at et barn skal hjælpes så nær på sin familie og sit hjemland som muligt. En bortadoption fra hjemlandet skal derfor altid være den absolut sidste mulighed for at sikre barnet en familie og trygge, sociale rammer. I praksis betyder subsidiaritetsprincippet, at myndighederne i barnets hjemland skal vurdere, om det er bedst for det enkelte barn at blive flyttet fra sit land og sin familie, eller om der i hjemlandet findes gode, alternative muligheder for barnet, når barnet ikke har mulighed for at være hos sine forældre. Derfor hjælper DIA blandt andet også med økonomisk bistand i flere lande med at skabe alternative løsninger til adoption, som kan give det enkelte barn den bedste opvækst i hjemlandet.

Haagerkonventionen

Fundamentet for DIAs arbejde er Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og samarbejde i forbindelse med internationale adoptioner, der fastlægger principperne for international adoption, herunder også subsidiaritetsprincippet.

Læs teksten her


103 lande har foreløbig skrevet under på konventionen. Danmark tilsluttede sig Haagerkonventionen i 1997.

Se listen her


DIAs krav til de lande, som vi formidler børn fra, er som udgangspunkt, at landene har underskrevet og ratificeret Haagerkonventionen. Det er ikke en betingelse for vores samarbejde, men det gør arbejdet lettere, når man arbejder ud fra de samme principper. Derfor kræver vi, at de lande, som endnu ikke har underskrevet Haagerkonventionen, i videst muligt omfang arbejder efter konventionens principper. Det er en vigtig forudsætning, at samarbejdslandene altid har en gennemskuelig og åben adoptionsformidling.