Gå til indhold

DIA er organiseret i et rådgivningsteam samt en række adoptionskoordinatorer, der varetager det daglige formidlingsarbejde.

- Rådgivningsteamet er ansvarlig for visitation ved valg af land samt for afholdelse af informationsmøder. Teamet fungerer også som socialfaglige konsulenter internt i huset.

- Adoptionskoordinatorerne er ansvarlige for ét eller flere lande og står for kontakten til afgiver landene, kontakten med familierne, sagsbehandlingen, landemøder, nyhedsbreve, skriftligt materiale om landene, landeprocedurer og rejsekoordinering m.m.

Direktionen, administration- og økonomiafdelingen varetager funktioner og opgaver af mere tværgående karakter.

Derudover har DIA et tæt samarbejde med et antal børnelæger.

 

Direktion, økonomi og administration

Kaspar Bro Larsen

Direktør

Kaspar er den daglige leder i DIA. Han er uddannet i internationale udviklingsstudier fra RUC og har tidligere arbejdet for FN og Røde Kors.

Torsten Larsen

Vicedirektør

Torsten er vicedirektør i DIA. Han er cand.mag. i Æstetik og Kultur og har tidligere arbejdet i forskellige ministerier og for EU-Kommissionen.

 

Kamilla Sonnenschein

Juridisk konsulent

Kamilla er cand.jur. Kamilla er ansvarlig for kvalitetssikring af dokumenter relateret til såvel DIAs adoptionssamarbejder og til de enkelte adoptionssager.

Trine Havshøj

Kontorassistent

Trine er ansvarlig for opfølgningsrapporter og varetager også administrative ad-hoc opgaver. Som kontorassistent har hun arbejdet med adoption siden 2006.

Nadia Andrea

Regnskabsansvarlig

Nadia er regnskabskonsulent. Nadia har en HD(R) og er startet i DIA i august 2021.

Gitte Helene Vevest

Regnskabs- og Administrationsansvarlig

Gitte varetager opgaver indenfor administration, statistik og regnskabsområdet. 

Gitte har en merkonom i Intern- & Ekstern Regnskab og diplomfagene Økonomisk ledelse, Personlig og interkulturelt kommunikation.

Siennah Svensson

Kontorassistent

Siennah er ansvarlig for opfølgningsrapporter. Hun har tidligere været adoptionskoordinator og har arbejdet med adoption siden 2012.

Rådgivnings- og landeteam

Annette Kousgaard Guo

Adoptionskoordinator

Annette er landeansvarlig for Taiwan og Filippinerne.

Tina Aebeloe Schwendson

Socialrådgiver / Adoptionskoordinator

Tina er landeansvarlig for Sydafrika. Hun er uddannet socialrådgiver. Sammen med de øvrige socialrådgivere afholder hun landesamtaler samt informationsmøder og rådgiver omkring særlige forhold i forbindelse med adoption.

Tina Jill Brandt-Olsen

Adoptionskoordinator

Tina er landeansvarlig for Indien og Thailand. Tina har arbejdet med adoption siden 1996 og har en BA i erhvervssprog.

Ina Dygaard

PAS rådgiver

Ina har ansvar for klargøring af PAS-henvendelser, herunder anmodninger om aktindsigt, søge efter rødder mm.

Siden 2011 har Ina engageret sig professionelt i adoptionsområdet, både i Danmark og internationalt. Hun er adopteret fra Sri Lanka.

Ina er uddannet i international virksomhedskommunikation.

Post-Adoption koordinatorer

Ina Dulanjani Dygaard

PAS-koordinator

Ina har ansvar for klargøring af PAS-henvendelser, herunder anmodninger om aktindsigt, søge efter rødder mm.

Siden 2011 har Ina engageret sig professionelt i adoptionsområdet, både i Danmark og internationalt. Hun er adopteret fra Sri Lanka. 

Ina er uddannet i international virksomhedskommunikation.