Gå til indhold

DIA er organiseret i et rådgivningsteam samt en række adoptionskoordinatorer, der varetager det daglige formidlingsarbejde.

- Rådgivningsteamet er ansvarlig for visitation ved valg af land samt for afholdelse af informationsmøder. Teamet fungerer også som socialfaglige konsulenter internt i huset.

- Adoptionskoordinatorerne er ansvarlige for ét eller flere lande og står for kontakten til afgiver landene, kontakten med familierne, sagsbehandlingen, landemøder, nyhedsbreve, skriftligt materiale om landene, landeprocedurer og rejsekoordinering m.m.

Direktionen, administration- og økonomiafdelingen varetager funktioner og opgaver af mere tværgående karakter.

Derudover har DIA et tæt samarbejde med et antal børnelæger.

 

Direktion, økonomi og administration

Robert Jonasen

Direktør

Robert er daglig leder af DIA. Han er uddannet psykolog og har i mange år arbejdet på adoptionsområdet, både som tidligere chefpsykolog i Ankestyrelsen, hvor han var ansvarlig for de adoptionsforberedende kurser og PAS, og senest som medlem af DIAs bestyrelse.

Andrea Haugsted Jedrzejowska

Chefkonsulent

Andrea er cand.jur. og har tidligere været ansat i Statsforvaltningen inden for det familieretlige område. Andrea er bl.a. ansvarlig for kvalitetssikring af dokumenter relateret til såvel DIAs adoptionssamarbejder og til de enkelte adoptionssager. 

Andrea er landeansvarlig for Tjekkiet, mens Marina holder barsel. 

Annette Kristoffersen

Kontor- og regnskabsassistent

Annette varetager administrative og regnskabsmæssige opgaver. Hun er allround kontoruddannet og har arbejdet med adoption siden 2006.

Trine Havshøj

Kontorassistent

Trine er ansvarlig for opfølgningsrapporter og varetager også administrative ad-hoc opgaver. Som kontorassistent har hun arbejdet med adoption siden 2006.

Nadia Andrea

Regnskabsansvarlig

Nadia er regnskabsansvarlig og varetager hele økonomifunktionen sammen med Annette Kristoffersen. Nadia har en HD(R) og er startet i DIA i august 2021.

Anna Elisabeth Juul Kiertzner

Chefkonsulent

Anna har ansvar for tværgående udviklingsopgaver, betjening af bestyrelsen og samarbejdet via Nordic Adoption Council og EurAdopt. Hun er ansvarlig for DIAs fadderskabsprogrammer.

Anna er uddannet antropolog og har en bred international erfaring, bl.a. gennem mange års ansættelse i Udenrigsministeriet. 

Rådgivnings- og landeteam

Annette Kousgaard Guo

Adoptionskoordinator

Annette er landeansvarlig for Taiwan og Filippinerne.

Annette er også landeansvarlig for Madagaskar, mens Marina holder barsel. 

Debby van Hamburg Pedersen

Adoptionskoordinator

Debby er landeansvarlig for Sydkorea. Hun er uddannet pædagog og socialrådgiver i Holland og har arbejdet med adoption siden 2012. Sammen med de øvrige socialrådgivere afholder hun landesamtaler samt informationsmøder og rådgiver omkring særlige forhold i forbindelse med adoption.

Marina Bonetti

Adoptionskoordinator

Marina er landeansvarlig for Tjekkiet og Madagaskar. Marina er Cand. Mag. i Internationale Studier og har arbejdet med adoption siden 2017.

Marina er pt. på barsel. 

Tina Aebeloe Schwendson

Adoptionskoordinator

Tina er landeansvarlig for Sydafrika. Hun er uddannet socialrådgiver. Sammen med de øvrige socialrådgivere afholder hun landesamtaler samt informationsmøder og rådgiver omkring særlige forhold i forbindelse med adoption.

Tina Brandt-Olsen

Adoptionskoordinator

Tina er landeansvarlig for Indien og Thailand. Tina har arbejdet med adoption siden 1996 og har en BA i erhvervssprog.