Gå til indhold

Hvem er vi

DIA – Danish International Adoption er Danmarks eneste formidlingsorganisation for internationale adoptioner og har hovedkontor i Holte, nord for København, samt en mindre afdeling i Århus.

DIA er en uafhængig, selvejende institution, der er akkrediteret af Social- og Ældreministeriet. Rammerne for DIAs arbejde er nærmere reguleret i akkrediteringsvilkårene mellem DIA og Ankestyrelsen. 

DIA er blevet til gennem en fusion i januar 2015 af de to formidlingsorganisationer AC Børnehjælp og DanAdopt. 

DIAs opgave er at sikre den bedste opvækst for børn, der ikke har mulighed for at vokse op i en familie i deres eget land eller kommer fra socialt trængte kår. Det gør vi ved at formidle internationale adoptioner til danske adoptanter, når der ikke er andre muligheder for at give barnet en familie samt trygge og stabile sociale relationer i hjemlandet. Læs vores vedtægter her

DIA formidler i øjeblikket internationale adoptioner fra følgende lande: Filippinerne, Indien, Sydafrika, Thailand, Taiwan og Tjekkiet.

DIAs medarbejdere har indgående kendskab til international adoption, herunder lovgivning og grundlæggende principper på adoptionsområdet i Danmark og de steder, som organisationen samarbejder med, herunder Haagerkonventionen, FNs Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

For at sikre, at adoptionerne gennemføres på et solidt, legalt grundlag arbejder vi naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen de steder, som vi arbejder med.