Gå til indhold

Styrkede relationer og samarbejde i indsatsen for udsatte børn

19. september 2022

Deltagere fra 24 lande mødtes til international konference i starten af september på Scandic i København

Over to dage diskuterede 176 deltagere international adoption ud fra et perspektiv om beskyttelse af børns rettigheder. Med 13 oplægsholdere fra lande som Spanien, Danmark (Ankestyrelsen), Kenya, Finland, Columbia, Sydafrika, Schweitz, Holland, Sverige og England kunne selv de mest erfarne folk inden for adoption kalde sig en hel del klogere efter to dages konference på Scandic i Københavns Sydhavn. 

Til stede på konferencen var både myndighedsrepræsentanter, børnerettighedsforkæmpere, forskere, adoptionsmedarbejdere og adopterede. Alle bidrog de med perspektiver omkring fremtidens adoptioner, herunder diskussioner om adoptionsprocesser med udgangspunkt i international lovgivning. Der var et stort fokus på hvordan vi bedre kan understøtte rådgivning og vejledning til adopterede i alle livsfaser. Et væsentligt tema på konferencen var blandt andet forebyggelse af identitetstab i forbindelse med adoption.  

Alle præsentationerne på konferencen er nu tilgængelig på konferencens hjemmeside. Klik på oplægsholderens navn på programmet for at læse mere om oplægsholderen og deres præsentation og downloade præsentationen som PDF. 

I alt deltog omkring 180 personer i konferencen, som var arrangeret af DIA på vegne af den europæiske paraplyorganisation EurAdopt.

Op til konferencen havde DIA inviteret en række samarbejdspartnere fra Tjekkiet, Indien, Sydafrika, Columbia og Indien på besøg. På billedet ses en del af DIA’s medarbejdere sammen med gæster.