Gå til indhold

Status på DIA's situation

26. januar 2024

DIA oplever i øjeblikket et stort antal henvendelser i forlængelse af udmeldingen om, at DIA ikke længere vil formidle international adoption. Når DIA’s bestyrelse har valgt at meddele staten, at man ikke længere kan varetage international adoptionsformidling, er det netop i en erkendelse af, at det ikke kan lade sig gøre forsvarligt inden for de nuværende rammer i Danmark.

DIA har over en periode søgt dialog med Ankestyrelsen og Socialministeriet om disse problemer, uden at det har været muligt at finde en løsning, der kunne genoprette tilliden til DIA’s virke.

DIA har ikke stoppet sit arbejde, men er gået ind i en kontrolleret afvikling af adoptionsformidlingen. Dvs. at DIA stiller sin viden og ressourcer til rådighed for staten, der skal overtage igangværende sager og finde de løsninger, som DIA ikke har haft mulighed for inden for de nuværende rammer.

DIA registrerer fortsat henvendelser om afsluttede adoptionssager (PAS-henvendelser), så disse kan behandles, når der er fundet en midlertidig eller permanent løsning for, hvordan opgaven skal varetages.

Vi beklager den uvished og sorg dette medfører for familierne og mennesker, der har behov for Post Adoption Service, men vi gør alt for, at staten klædes på til at overtage DIA’s opgaver.