Gå til indhold

Politisk stillingtagen til adoptionsområdet lige på trapperne

12. august 2020

Den længe ventede stillingtagen til en mulig ny struktur for adoptionsområdet i Danmark ser ud til at blive sat i værk i den kommende uge. DIA er blevet informeret om at vor Social og Indenrigsminister i den kommende uge sammen med de politiske ordførere tager fat på behandlingen af den helhedsanalyse som er lavet af Ankestyrelsen i forhold til at belyse og anbefale nye rammer for International adoption i Danmark.

Analysen sætter flere muligheder op for området fremadrettet. Kort sagt er der lagt op til at adoption vil kunne fortsætte uændret som nu, eller ud fra en statsstøttet model (inspireret af den model der benyttes på Island), eller at international adoption lægges helt ind i staten og varetages derfra. 

DIA afventer naturligvis med en vis interesse, hvad de danske politikere måtte komme frem til. Vi har tiltro til at de vil finde den bedste og mest saglige løsning i forhold til international adoption fremadrettet. For os er familiedannelse gennem adoption nationalt såvel som internationalt en mulighed der skal værnes om. Evnen til at kunne tage et barn til sig som det var ens eget er med til at sikre barnets ret til en tryg og god opvækst.

"Vi er ikke i tvivl om at international adoption er en god måde at skabe en familie på – det er for længst slået fast gennem forskning og undersøgelser såvel nationalt som internationalt. Der bør være plads til denne form for familiedannelse også i fremtiden", siger DIA´s bestyrelsesformand Lars Ellegaard og tilføjer:

"Adoption er i den senere tid blevet fremstillet temmelig unuanceret og dermed placeret i et negativt lys.  Det er ekstremt ærgerligt, fordi det langt hen af vejen er en uberettiget fremstilling i forhold til de op mod 25.000 adoptioner der alene er gennemført i Danmark. International adoption sikrer først og fremmest børn der reelt ikke har nogen anden mulighed end at forblive på et børnehjem en god og tryg fremtid i en familie. Det håber vi fortsat Danmark vil kunne bidrage til".

"DIA håber naturligvis at International adoptionsformidling fortsat vil være en mulighed og ser meget gerne at det fortsætter ved en formidlende organisation, fordi de specifikke og specialiserede kompetencer netop ligger der. Men uanset udfaldet på de politiske forhandlinger vil DIA naturligvis samarbejde og bidrage til en så konstruktiv omstilling som muligt", slutter Lars Ellegaard.

Folketingets Socialudvalg tager i denne uge stilling til om Familiedannelse gennem international adoption fortsat skal være en mulighed i Danmark og under hvilke vilkår.