Gå til indhold

Ofte stillede spørgsmål fra adopterede om adoptioner fra Sydkorea

19. september 2022

DIA har bemærket en lettere stigning i henvendelser fra adopterede fra Sydkorea og her forsøger vi at besvare de oftest stillede spørgsmål om mulighed for indsigt i egen adoptionssag.

 

Mener DIA, at adopterede, hvis det overhovedet er muligt, har ret til at få adgang til data om deres baggrund?

Ja, det er en vigtig prioritet.
Vi mener, at adopterede har ret til at kende til deres biologiske baggrund, familie og eventuelle søskende, hvis de ønsker det.

Derfor hjælper vi adopterede med at søge tilbage.

Desuden modtager vi også henvendelser fra biologiske forældre, hvor vi hjælper med at søge den adopterede og formidler evt. kontakt og rådgiver herom. 

Man skal huske, at alle partner har rettigheder, der skal tages hensyn til, f.eks. i forbindelse med søgning efter biologisk ophav. Hvilke rettigheder, der præcist er tale om, afhænger af, hvilke love der var gældende på det pågældende tidspunkt i oprindelseslandet.

 

Hvad er grundene til at der kan være forskellige oplysninger på min adoptionssag fra Sydkorea?

Da der er tale om historiske sager, er DIA i gang med en nærmere undersøgelse af, hvordan det nøjagtigt har forholdt sig. Vi undersøger pt. sammen med de involverede parter præcist hvordan lovgivningen og systemerne fungerede dengang.

Generelt kan man sige, at der kan fremgå yderligere oplysninger i adoptionssagen i oprindelseslandet. For eksempel udelades oplysninger om biologisk familie ofte i de danske sagsakter af hensyn til persondatabeskyttelse.

Derfor er det altid vigtigt at søge supplerende oplysninger i sagen fra oprindelseslandet såvel som aktindsigt i den danske adoptionssag, hvis man ønsker et mere fuldstændigt billede af sin adoptionssag.

 

Hvad er omfanget af forespørgsler I har haft i forbindelse med skriveriet om Sydkorea?

Vi har set en lille stigning i antallet af henvendelser, i omegnen af 20 henvendelser inden for de sidste to-tre uger. 

 

Kan jeg være sikker på at min sag behandles seriøst og fortroligt?

Ja. DIA giver adopterede aktindsigt i alle data der ligger i Danmark om den adopteredes sag og hjælper, hvis det ønskes, med at indhente supplerende oplysninger i oprindelseslandet.   

 

Kendte I til divergenser i danske og koreanske adoptionspapirer?

I forbindelse med PAS-sager (PAS: rådgivning efter adoption), som DIA har arbejdet med, har DIA altid anbefalet at adopterede søger aktindsigt både i deres danske adoptionssag og søger supplerende oplysninger i den koreanske adoptionssag, fordi der kan ligge flere informationer i en adoptionssag i afgiverlandet, end der vil gøre i en dansk adoptionssag. Det kan for eksempel være oplysninger om biologisk familie, som ikke er videregivet til den danske sag af hensyn til persondatabeskyttelse.

 

Hvordan kan jeg få fat i mine oplysninger?

Det kan du ved at kontakte DIA, som vil igangsætte en aktindsigt i den danske adoptionssag, som du vil få udleveret.

Samtidig kan den adopterede søge om supplerende oplysninger i sin udenlandske adoptionssag. Det sker i forhold til Sydkorea online ved at udfylde nogle blanketter, som DIA hjælper den adopterede med.

 

Hvordan støtter DIA den adopterede, der henvender sig?

Det er en vigtig og højt prioriteret opgave for os at hjælpe både adopterede og adoptivfamilier, hvis de ønsker at søge tilbage eller hvis de søger kontakt til barnets første familie.

I DIA er alle familiers og alle børns sager registreret.

Når en adopteret henvender sig for at søge oplysninger eller ønsker at rejse tilbage vil vi finde den fysiske sag frem fra arkivet og gennemgå papirerne sammen med den adopterede.

Vi vil herefter støtte den adopterede med viden om, hvilke muligheder der findes i den adopteredes oprindelsesland i forhold til at søge yderligere oplysninger, f.eks. gennem etablerede PAS (Post Adoption Services) systemer i oprindelseslandet, kontakt til myndigheder eller til børnehjem.

Vi bruger vores viden om landene til at hjælpe både den adopterede og den biologiske familie.

 

Hvad er DIA´s ansvar og praksis i forhold til adopterede, der søger efter biologisk familie?

Vi bistår adopterede og familier igennem vores PAS-rådgivning, som blandt andet indebærer praktisk vejledning og rådgivning fra specialister til adopterede og familier, der søger viden om hinanden.

Det vi gør, er at rådgive om muligheder, og eventuelt også hjælpe med kontakt.

Det er en opgave, der har høj prioritet i DIA.

Vi modtager også henvendelser fra biologiske forældre, hvor vi hjælper med eventuelt at skabe kontakt med mere. 

 

Hvordan finder jeg ud af, om jeg var et hittebarn eller ej?

Det gør du ved at søge aktindsigt i din adoptionssag hos DIA og samtidig indhente supplerende oplysninger i din adoptionssag i oprindelseslandet.

 

Lever I op til forpligtelserne i akkrediteringsaftalen? 

Ja, vi lever op til alle forpligtelser i akkrediteringsaftalen.

I DIAs akkrediteringsaftale står der: ”DIA skal have det nødvendige fokus på at sikre tilgængeligheden af oplysninger om den adopteredes baggrund” samt ”DIA er forpligtet til at yde den nødvendige bistand til adopterede, som alene DIA kan yde, herunder bistand til at opnå oplysninger, som kun DIA kan fremskaffe”.

Alle oplysningerne er tilgængelige for den adopterede hvis man ønsker det, ligesom vi i videst muligt omfang yder bistand og rådgivning til adopterede, der ønsker at søge oplysninger eller rejse tilbage.  

Vores arbejde med PAS er under løbende tilsyn fra Ankestyrelsen.

Der er gennem mange år adopteret i omegnen af 9000 børn fra Sydkorea i Danmark