Gå til indhold

Ny bog til adopterede om adoption: Håndbog om adoption – en politisk diskussion

25. maj 2022

Katrine Tegisti er adopteret fra Etiopien og er vokset op i Aalborg, hvor hun studerer på kandidatuddannelsen i historie. I sin fritid er hun næstformand for Adoption og Samfund Ungdom og politisk aktiv. Forfatteren til ny bog lagde vejen forbi DIA på udgivelsesdagen d. 17. maj.

Som adopteret kan det være omstændeligt at få et overblik over adoptionsområdet, uden at skulle pløje sig igennem tunge, forskningsbaserede værker. For Katrine Tegisti og hendes adopterede kammerater manglede der en let tilgængelig bog, som kunne give et overblik over adoptionsområdet set fra den adopteredes synspunkt.

Den bog foreligger nu, med en ny udgivelse fra Katrine Tegisti, udgivet ved forlaget Historia. Tirsdag i sidste uge lagde Tegisti vejen forbi DIA, for at fortælle om bogen.

Kimen til bogen blev lagt i januar 2020, da Katrine og flere andre sidder til generalforsamling i Adoption og Samfund Ungdom og diskuterer, om de som interesseforening skal engagere sig politisk. Og efterhånden ser Katrine behovet for en indførende bog som er læselig for hendes venner og jævnaldre – de unge vokse adopterede.

Som Katrine siger,

Jeg var mest irriteret over, at jeg ikke kunne finde en historisk gennemgang. Der er Lis Frosts bog Fremmedadoption – retshistorisk belyst (2005, red), men den er jo 400 sider eller sådan noget og skrevet som et speciale, så den er tung. Jeg elsker den, absolut, men jeg kan ikke gå hen til mine venner, som aldrig læser noget som helst, og sige ”Du skal læse den her bog, den er mega tung og rigtig lovtung, men den er virkelig god!"

Resultatet er så blevet en fin og læseværdig indføring i grundbegreber og den historiske udvikling af adoptionsområdet i Danmark, med fokus på international adoption. Skrevet til adopterede, at en adopteret.

Danish International Adoption har valgt at yde støtte til bogens udgivelse. Bogen kan købes direkte fra forlaget her og hos de fleste boghandlere. 

Forfatter Katrine Tegisti besøger DIA for at fortælle om bogen "Håndbog om adoption - en politisk diskussion"