Gå til indhold

Må man adoptere børn fra Tyrkiet og Syrien?

15. februar 2023

Overvejelser om adoption fra lande, der er ramt af naturkatastrofer

Verden følger lige nu med i nyhederne om konsekvenserne af de voldsomme jordskælve, der for nyligt ramte Tyrkiet og Syrien. Som følge af naturkatastrofen vil mange børn utvivlsomt miste kontakt til deres forældre og nær familie i en periode og nogen på tragisk vis for altid.

I den forbindelse modtager vi i DIA i øjeblikket en del henvendelser vedrørende muligheden for at adoptere børn fra disse lande.

 

Risiko for fejl og ulovlig praksis i tilfælde af naturkatastrofer

Vi forstår det dybtfølte behov og ønske om at hjælpe. Men vi må beklageligvis fastslå, at adoption fra Tyrkiet og Syrien til Danmark ikke er en mulighed.

Børn uden forældreomsorg er i øget risiko for vold, udnyttelse, ulovlig adoption, bortførelse, salg eller trafficking og mange børn, der er berørt af denne situation, kan midlertidigt have mistet kontakten til deres forældre. Det er derfor vigtigt at passe særligt godt på hvert enkelt barn i en situation som denne.

Disse børn må dog ikke antages at være forældreløse eller at have behov for adoption, før der er foretaget en grundig undersøgelse. Indtil det kan verificeres, hvad der er sket med et barns forældre eller andre nære slægtninge, bør ethvert barn anses for stadig at have levende slægtninge eller værger og derfor ikke have behov for adoption som det første tiltag. Dette betyder, at adoptionsorganisationer som DIA, der arbejder under internationale konventioner og rammer udstukket af det internationale samfund, ikke kan gennemføre adoptioner i krise og krigs zoner.  

Under de nuværende, katastrofale omstændigheder, hvor de to lande er blevet destabiliseret, er det således stort set umuligt at sikre, at adoptioner gennemføres i barnets tarv, med respekt for dets grundlæggende rettigheder og i overensstemmelse med national og international lovgivning.

 

Haagerkonventioner om beskyttelse af børns rettigheder

Adoptioner bør altid ske i fuld overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993. Konventionen har til formål at beskytte børn og deres familier mod ulovlige, uregelmæssige, for tidlige eller dårligt forberedte adoptioner i udlandet. Men i situationer med naturkatastrofer flyttes fokus væk fra adoption og over på sikring af barnets grundlæggende rettigheder, som de er beskrevet i Haagerbørnebeskyttelseskonvention af 1996.

Vi henviser derudover til International Social Service, en førende organisation som arbejder for at støtte børn, familier og mennesker, der af forskellige grunde er blevet skilt ad på tværs af grænser. ISS understreger, at international adoption ikke bør ske under eller umiddelbart efter en nødsituation, såsom jordskælvene i Tyrkiet og Syrien. Børn, der oplever sådan en naturkatastrofe, er under enorm stress, og det store skift, som international adoption jo indebærer, kan have betydelige psykologiske konsekvenser. 

 

Hvordan kan man hjælpe? 

Hvis man ønsker at støtte Tyrkiet og Syrien økonomisk, kan DIA henvise til de mange nødhjælpsorganisationer, der pt. indsamler donationer til formålet. Herunder blandt andre: 

UNICEF

Dansk Røde Kors

Dansk Flygtningehjælp

 

 

 

Barnets retssikkerhed kan ikke sikres tilstrækkeligt til at gennemføre en adoption, når afgiverlandet er destabiliseret af naturkatastrofe. Billede: Jordskælv i Tyrkiet. Af 1001nights fra Getty Images.