Gå til indhold

Italiensk pædagogik inspirerer i Thailand

21. april 2023

For over 100 år siden udviklede den italienske læge Maria Montessori, gennem sit arbejde med forældreløse børn i Rom, en pædagogik, der inspirer til at tænke nyt og anderledes om børns leg og udvikling. Nu har DIA’s samarbejdspartner i Thailand, centralmyndigheden CAC, endeligt implementeret denne pædagogiske tilgang på deres otte statslige børnehjem.

 

Et livssyn med mangfoldighed
Maria Montessori havde et ønske om fred i verden, og at mennesker kunne leve i en fredelig sameksistens med respekt for hinandens forskelligheder. Hendes pædagogik har et globalt udsyn, og selvom det er mere end 100 år siden, at hun udviklede den, så er den i allerhøjeste grad relevant for os i dag.

Tanken bag Montessori pædagogikken er, at børn som er aktive i et forberedt miljø, og som selv kan vælge imellem aktiviteter i det miljø, faktisk lærer helt af sig selv på deres eget niveau. Børnene lærer nemmere, hvis de befinder sig i et miljø, der er særligt indrettet til dem, så de kan lære at mestre tingene selv uden hjælp fra en voksen, som man har tradition for i de mere voksenstyrede aktiviteter. De bliver selvhjulpne gennem fokuseret leg. I rummene er der en mening med eksempelvist legetøjet, som er særligt udvalgt og arrangeret til bestemte formål, der ofte har læring for øje. Hver ting har sin egen funktion, og børnene kan frit lege og eksperimentere med dem, både alene og i samspil med andre børn, men der er overordnet set ikke tale om fri leg, som vi kender det fra i dag. Ved at give barnet relevante valg, får barnet en oplevelse af respekt og selvbestemmelse i sit eget liv. Det er derfor, det fysiske rum og miljøer er nøje forberedte, således at barnet kan lære efter egen lyst og evne. I dag kan man verden over finde Montessori skoler, børnehaver og institutioner, som er indrettede efter Maria Montessoris filosofi.

Et andet princip er, at børn i perioder af barndommen er helt særligt modtagelige for læring. I disse perioder udvikler de særlige egenskaber og kompetencer, og absorberer læring fra det omgivende miljø. Her skal de voksne omkring barnet kunne aflæse barnets behov og tilpasse hverdagen, hvilket betyder at leg og indlæring skal baseres på barnets eget initiativ, altså en mere autonom form for læring. En lærer i en Montessori-skole har heller ikke den traditionelle rolle som underviser ved kateret og tavlen, men anses mere for at være en vejleder og inspirator for barnet, og har typisk mere til opgave at indrette de fysiske rammer mere end at lege med barnet.

På en måde lyder det lidt kontroversielt i en dansk kontekst, hvor fri leg ofte er meget lidt rammesat, og hvor open ended legetøj lægger op til mange forskellige slags lege med det samme stykke legetøj, men når man dykker ned i Montessori pædagogikkens 5 principper, opdager man hurtigt at pædagogikken har mange kvaliteter. Hvert eneste barn skal tages alvorligt og respekteres, for barnet får sin egen rolle i samfundet. Barnet skal også lære at respektere sin omverden. Det ses i de indrettede rum ved at materialerne i rummet har et formål, men der er et lille antal af hver ting. På den måde lærer børnene turtagning, og de lærer at tage ansvar for tingene. Til sidst skal børnene selv lægge materialerne tilbage på deres plads.

Montessori pædagogikken lærer børnene at finde løsninger på udfordringer, og de opmuntres til selvstændighed, og med den selvstændighed følger selvsikkerhed og tillid til omverdenen. De lærer at kommunikere, men også at arbejde fokuseret med en opgave over længere tid. Montessori pædagogikken giver børnene en styrket indre disciplin, og de kan lege med en interesseret og tålmodig tilgang til opgaverne. Med fred og ro i barnets sind, skaber vi grunden til at mennesker kan leve i sameksistens med forståelse for andre mennesker og respekt for andre livsværdier, hvilket var Maria Montessoris langsigtede mål; fred i verden.

 

 

Montessori pædagogik indført på børnehjem i Thailandt
I marts besøgte adoptionskoordinator Tina og souschef Kaspar flere af de statslige børnehjem i Thailand, som har implementeret Montessori pædagogikken. Her så de selv, hvordan børnehjemmene havde indkøbt materialer og legetøj til at kunne indrette børnehjemmenes fysiske rammer efter Montessori metoden. På de thailandske børnehjem lærer børnene at stå i kø med tålmodighed, at de skal rydde op og lægge remedier tilbage på sin plads efter aktiviteten er færdig. Børnene får forskellige opgaver såsom at lægge puslespil, lære flag fra forskellige lande, lægge tøj sammen, skære frugt og lave mad sammen. På tidligere besøg har Tina set ad flere omgange, hvordan personalet arbejder ud fra Montessori metoden, og set hvordan børnene leger og løser koncentreret opgaverne. På dette besøg kunne Tina og Kaspar så få et indblik i, hvordan Montessori  rummene ligeledes var blevet indført på øvrige børnehjem.

”På vores tidligere besøg g på Rangsit og de 2 andre børnehjem, har jeg set, hvordan aktiviteterne blev gennemført med en særpræget ro og koncentration. Børnene havde en meget interesseret og samtidig tålmodig tilgang til opgaverne”, fortæller adoptionskoordinator Tina Brandt- Olsen.

På de 8 statslige børnehjem får personalet undervisning i pædagogikken fordelt på 2 træningsforløb, der strækker sig over et år. Typisk undervises der 20 børn ad gangen. Der foregår sociale og kulturelle aktiviteter, men også ture uden for børnehjemmet.

”Vi oplever, at vores samarbejdspartner, trods begrænsede ressourcer, er meget glad for denne pædagogiske tilgang”, fortsætter Tina.

 

Et gammelt men inspirerende børnesyn
Børnesynet har både herhjemme og globalt set ændret sig gevaldigt gennem tiden og Montessoris metode er et godt eksempel på, hvordan viden og erfaringer fra en helt anden tid  kan inkorporeres i et mere moderne familieliv og i det professionelle, nutidige arbejde med børn. Alle børn er forskellige med deres egen personlighed og karakter, hvilket har sat sit præg i pædagogikken rundt omkring i verden, ligesom selvhjulpenhed og selvstændighed fra en ung alder er en del af fleste småbørnsfamilier og institutioners målsætninger og hverdagsliv.
DIA ser frem til at følge udviklingen og arbejdet med Montessori pædagogikken hos vores samarbejdspartner i Thailand.