Gå til indhold

Har børn ret til en tryg opvækst?

24. juni 2022

Danish International Adoption (DIA) var inviteret til folkemøde på Bornholm for sammen med CKU, ATOS og SOS Børnebyerne at debattere børnebeskyttelse og børns rettigheder til en god opvækst.

Det estimeres at godt 2,2 millioner børn globalt set lever på børnehjem rundt om i verden. Hvordan kan der skabes en reel fremtid for disse børn og hvordan kan det forebygges at børn fuldstændig adskilles fra deres nære miljø grundet manglende trivsel, fattigdom mv.

DIA har en klar holdning til beskyttelse af børn og har gennem mange år arbejdet på 2 ben for at bidrage til dette mål.

"Som organisation er det afgørende for os at arbejde for børns ret til en tryg opvækst. Samtidig bidrager DIA bl.a. gennem vores fadderskabs afdeling og via donationer til lokale sociale projekter for at adoption som intervention sker i de tilfælde, hvor andre muligheder er afprøvet," siger direktør i DIA Robert Jonasen. Han tilføjer:

"Børn har ikke oceaner af tid før deres vækst biologisk, socialt og psykologisk kan blive udfordret af at opholde sig på et børnehjem eller i en familie hvor de ikke trives og i værste fald risikerer at blive udsat for misbrug. Derfor mener DIA også at støtte i form af udviklingsprojekter for børn skal nytænkes. Ikke alle børn kan vokse op i en familie, ikke alle børn får muligheden for at blive adopteret. Det er derfor væsentligt i fremtiden at lokale projekter nytænkes. Hvordan indrettes en opvækst for et barn, som ikke kan vokse op i en familie? Det er noget af det, som er vigtigt for de mange børn, der i dag lever et liv på kummerlige børnehjem og institutioner rundt om i verden."

Debatten på det netop overståede folkemøde omkring børns opvækst på børnehjem blev arrangeret af CKU, der er en større hjælpeorganisation i Danmark og som støtter med sociale projekter til børn globalt.

"Det er vigtigt, at vi sætter den her debat på dagsordenen nu og fremadrettet. Det er vigtigt, at der ses på barnets behov for at kunne vækste og folde sig ud. Det er barnets ret. Det er ikke nok, at vi fastholder  traditionelle opfattelser af, at børn skal være i deres oprindelige familie. Hvis dette ikke reelt er muligt. Vi skal på børnenes vegne have modet til at intervenere. Vil barnet kunne vokse op trykt i en børneby, institution eller gennem adoption national/international? Der er ingen nemme løsninger, men givet er det, at der skal være flere muligheder, som har barnets ret og trivsel for øje. Det enkelte barn skal være i fokus," siger Robert Jonasen, der på vegne af DIA lover, at denne debat vil få fokus i fremtiden.

DIA afholder en global konference om bæredygtig adoption den 1. og 2. september 2022 med deltagelse fra en lang række lande, som arbejder med international adoption under Haager konventionens retningslinjer. Her vil bl.a. være fokus på adoption som en intervention til beskyttelse af børn.

DIA var på besøg i Etiopien i maj måned og blev overrasket over hvor fyldte børnehjemmene er og hvor få gode løsninger der er for børn pt. i Etiopien. 

Netværket for Børnebeskyttelse inviterede til paneldebat på Folkemødet om rettighedsbaserede løsninger for omsorgssvigtede børn i det globale syd. DIA deltog ved Direktør, Robert Jonasen.