Gå til indhold

DIA ophører med at yde international adoptionshjælp

16. januar 2024

DIA igangsætter en kontrolleret afvikling af sit virke som formidler af internationale adoptioner. Det har DIA's bestyrelse besluttet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde ud fra en vurdering af de nuværende rammer for økonomi og tilsyn samt en række nye sanktioner fra Ankestyrelsen og Socialministeriet.

Ankestyrelsen fører tilsyn med DIA og godkender alle adoptioner til Danmark. Det er nu op til styrelsen at tilrettelægge den videre proces på adoptionsområdet - en proces der på forhånd er beskrevet i en beredskabsplan.

DIA kan som led i planen bistå Ankestyrelsen i en overgangsperiode for at sikre, at eksisterende viden om adoption og arkiver med oplysninger om adopteredes identitet ikke går tabt.

"Det er en tung beslutning at skulle tage for bestyrelsen i DIA. Men vi ser ingen anden udvej. Området for international adoption kan ikke længere, under de aktuelle vilkår i Danmark, drives af en NGO som vores. Vi håber, at overgangen på sigt vil skabe større klarhed over roller og ansvar til gavn for børn, der ikke har mulighed for at vokse op i deres biologiske familie eller deres hjemland. Samt klarhed for de, med statsministerens ord i nytårstalen, kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed,” siger næstformand Anne Friis fra DIA’s bestyrelse.

I fredags oplyste Ankestyrelsen DIA om, at styrelsen indstiller til socialministeren at stoppe formidlingen fra DIA’s største formidlingsland, Sydafrika, efter mere end 20 års samarbejde. I går, mandag, meddelte Socialministeriets departement, at DIA's fem øvrige landeaftaler suspenderes i en periode. Aktuelt står der 36 ansøgere (par/enlige) på venteliste fordelt på seks lande.

”Tilliden og opbakningen er fraværende. Det tager vi konsekvensen af ud fra et ordentlighedsprincip. DIA vil bistå Ankestyrelsen i at opfylde de forpligtelser og gøremål, som situationen medfører på kort sigt. Vi opfordrer samtidig til, at der findes en samlet, politisk holdbar løsning på det centrale spørgsmål; hvad vil Danmark på området for international adoption og hvordan kan international adoption fortsat være en mulighed for at danne familie til børnenes bedste?” siger Anne Friis.

Fakta og baggrund:
Adoptionsformidlingen i Danmark er delvist brugerbetalt. Det betyder, at de løbende nedlukninger af formidlingslande, som Ankestyrelsen under Socialministeriet har foretaget, har store konsekvenser for den økonomiske bæredygtighed i adoptionsformidlingen.

DIA's beslutning skal også ses i lyset af de seneste års udvikling på området for international adoption i Danmark. Antallet af internationale adoptioner til Danmark lå fx på 418 i 2010, mens tallet de seneste tre år har været på 20-40 adoptioner årligt.

Det er 60 år siden, at den første private organisation fik tilladelse af staten til at udføre adoptionsformidling. Fra midten af 1970’erne og frem til 2010 blev der årligt adopteret 400 500 børn til Danmark.

I 2015 blev DIA til ved en fusion af AC Børnehjælp og DanAdopt DIAs mulighed for adoptionsformidling og såkaldt Post Adoption Services (PAS) har været reguleret igennem en akkrediteringsaftale, der løbende er blevet fornyet af tilsynsmyndigheden Ankestyrelsen, som også har ansvaret for godkendelse af hvert samarbejdsland og hver enkelt adoption.

Som led i akkrediteringsaftalen er der udarbejdet en beredskabsplan, hvis DIA selv, socialministeren eller et politisk flertal på Christiansborg beslutter at DIA's arbejde skal ophøre. Planen skal sikre en overlevering til Ankestyrelsen, og den skal balancere de mange hensyn til børn, adopterede på venteliste, økonomi, arkiv over adoptionssager og ikke mindst igangværende sager om familiedannelse.

Kontakt til bestyrelsen for pressen via Torsten Larsen, vicedirektør, DIA, tlf. 44 14 65 02. Mail: tl@d i a.dk