Gå til indhold

DIA indleder dialog med Ankestyrelsen for at forbedre adoptionsområdet

06. december 2023

DIA har igangsat en genopretningsplan for at sikre bedre information til tilsynsmyndigheden Ankestyrelsen. Arbejdet skal forbedre grundlaget for korrekte og mere gennemsigtige processer og rapportering i forbindelse med international adoption i Danmark.


Bestyrelsen i DIA har igangsat genopretningsplanen på baggrund af den advarsel, som DIA modtog den 31. oktober 2023 fra Ankestyrelsen. Desuden forventer DIA yderligere kritik af sin afrapportering til styrelsen, idet DIA’s daværende direktør i februar 2023 afgav urigtige oplysninger om et ansættelsesforhold for en kontaktperson i et samarbejdsland. DIAs nuværende ledelse har redegjort for forløbet over for Ankestyrelsen, som fører tilsyn med og udstikker rammerne for DIA’s akkrediterede arbejde som uafhængig, selvejende institution.


Genopretningsplanen er første del af den fornyelsesproces, DIA skal gennemgå som følge af de strukturelle ændringer på området for international adoption, herunder de løbende lovændringer. Som en del af fornyelsesprocessen fratræder DIA’s bestyrelsesformand Lars Ellegaard, der har arbejdet med adoptionsformidling i mere end 25 år.
Behovet for fornyelse i DIA’s organisation, i DIA’s bestyrelse og hermed i samarbejdet med Ankestyrelsen er en afgørende forudsætning for at forbedre adoptionsområdet. Blandt alle relevante interessenter skal der være tillid til regelrette og lovligt gennemførte adoptioner i overensstemmelse med Haagerkonventionen – af hensyn til børnenes tarv.


DIAs opgave er todelt som en del af akkrediteringsaftalen med Ankestyrelsen under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Dels er det DIA’s formål at sikre den bedste opvækst for børn, der ikke har mulighed for at vokse op i en familie i deres eget land, og når der ikke er andre muligheder for at give barnet en familie samt trygge og stabile sociale relationer i hjemlandet. Dels yder DIA såkaldt Post Adoption Service (PAS), til de mere end 20.000 danskere, som er adopteret hertil. Bestyrelsen i DIA udgøres aktuelt af fem frivillige, og der arbejdes nu på at styrke governance og tilføre yderligere ledelsesressourcer og specialkompetencer inden for fx databehandling, videnscenteropbygning, social- og familieret, minoritetsbeskyttelse og identitet.

”DIA’s nye bestyrelse har afholdt sit første møde med Ankestyrelsen for hurtigt at kunne igangsætte planen. Gennemsigtighed og regelefterlevelse i forbindelse med international adoption er en central del af barnets tarv, som står over alt andet for DIA. Der skal være tillid til, at processerne og aftalerne mellem afgiverlande, DIA og Ankestyrelsen som statslig myndighed er klare og gennemsigtige og efterleves fagligt og etisk forsvarligt. Den tillid er med DIA’s fejl og Ankestyrelsens afledte kritik blevet svækket, og tilliden kan kun genoprettes ved at DIA forbedrer sig på en række afgørende punkter,” siger næstformand Anne Friis på vegne af DIA’s bestyrelse.


Kontakt for mere info: vicedirektør i DIA, Torsten Larsen, 44 14 65 02.