Gå til indhold

DIA har lavet udredning af sager fra Chile

12. marts 2021

Som bidrag til Ankestyrelsens undersøgelse vedrørende adoptioner fra Chile har DIA for nylig gennemgået alt tilgængeligt materiale fra den tidligere formidlende organisationer AC Børnehjælp. I den forbindelse har vi i 2 dele givet et høringssvar til Ankestyrelsen, som vi nu gør tilgængelig her på hjemmesiden.

DIA lægger gennemgang af Chile sager ud. Tryk på links nederst i artiklen for at læse afrapporteringen i sin helhed.

Den samlede undersøgelse har formålet at afdække, om der foregik uregelmæssigheder i forbindelse med adoptioner fra Chile til Danmark i perioden 1976 til 1995.

Baggrunden for kulegravningen er, at det chilenske parlament sidste år offentliggjorde en større udredning, som konkluderede at der fra 1950érne til 2000 kan være foregået uregelmæssigheder i forbindelse med national adoption i Chile og at dette også i nogle tilfælde kan være foregået i international adoption.

Hvad vi foreløbig ved
Ankestyrelsens undersøgelse forventes helt afsluttet i løbet af foråret, men vi vil gerne dele det, som vi på nuværende tidspunkt ved.

Til Danmark er der i alt formidlet 111 børn fra Chile via de to tidligere organisationer, fortrinsvis fra Adoptions Center Børnehjælp (AC) men også få adoptioner er gennemført af den tidligere formidlende organisation Danadopt. Børnene fra Chile kom primært fra et statsligt børnehjem i Santiago. Desuden foregik der private adoptioner, hvor børnene var spæde og adoptionerne blev hurtigt gennemført.

Vores undersøgelse afdækker i øvrigt også, at ca. 50 procent af disse ikke blev gennemført alligevel, fordi moderen fortrød efter at barnet var født. Ud fra de facts, vi foreløbigt har som følge af gennemgangen er det vores indtryk, at der i de danske sager formelt set er tale om lovlige adoptioner, det vil sige; i overensstemmelse med de daværende regler i Chile.

Regler og procedurer for adoptioner er lige som alt andet udviklet meget siden dengang. I dag er et væsentligt øget fokus på sikkerhed og åbenhed i såvel adoptionsproces som adoptionssystemet for at sikre barnets rettigheder. Eksempelvis bliver børn ikke længere eskorteret ud af deres hjemland. De bliver hentet af deres forældre, hvilket naturligvis er langt mere trygt for barnet.

Børn får i dag også langt flere oplysninger om deres baggrund og der er er omfattende regulering og åbenhed mv. Endelig er private adoptioner i de fleste lande heldigvis ikke længere tilladt.

Vigtigt at se tilbage
”Med nutidens øjne, er der desværre ingen tvivl om at gennemførelse af private adoptioner for 20-60 år siden kunne rumme risiko for uetisk adfærd i adoptionsprocessen. Derfor er det også utrolig vigtigt for adopterede, adoptanter og ikke mindst biologisk slægt at vi bliver ved med at se tilbage og foretager denne form for undersøgelser og kulegravning.  I DIA tror vi dog på det er vigtigt at anskue de adoptioner der er lavet i Danmark og ikke ukritisk lægge dem sammen med adoptioner fra øvrige lande. Det er vores overbevisning, at der generelt har været en aktiv regulering fra de danske myndigheders side gennem mange år. Det system er gradvist blevet udvidet og intensiveret.

Det er godt at vi er kommet så langt som vi er i dag, men vi må aldrig glemme at kigge i arkiverne og undersøge det historiske. Det er meget vigtigt for de børn og familier, som kan have været berørt. Derfor er det også vigtigt at fastholde ”før-nu-fremtid” dimensionen så vi kan lære af fortiden særligt, når vi netop arbejder med at gennemføre så grundlæggende komplekse og følsomme opgaver som en adoption jo er”,  siger Robert Jonasen, leder i DIA.

”I dag arbejder vi eksempelvis vedholdende på at skaffe flere og mere detaljerede beskrivelser og fortællinger om de børn der frigives til adoption. Det er vi heldigvis også blevet meget mere bevidste om, ikke mindst gennem den viden der frembringes fra adopterede der henvender sig til DIA for at få rådgivning mv.”

”En adoption til Danmark foregår i dag efter et finmasket kontrolsystem, for at sikre en maksimal grad af sikkerhed og tryghed for såvel barnet som hele familien. Det tager derfor også længere tid at gennemføre en adoption, blandt andet på grund af denne kontrol. Vi ved at det kan være hårdt for familierne at vente på, men det er med til at skabe væsentlig større sikkerhed i adoptionerne, hvilket er et grundlæggende element”, siger Robert Jonasen, leder i DIA.

Kontakt os gerne
DIA fortsætter med at bidrage til undersøgelsen af AC's formidling fra Chile og alle er som altid meget velkomne til at ringe eller skrive til os, hvis I har yderligere viden eller ønsker oplysninger, rådgivning mv. DIA har endvidere leveret materiale til et researchprojekt der er i gang med at belyse adoptioner fra Chile, hvor en række adopterede er drivkraft bag projektet som, forventeligt vil ende op med en dokumentar beskrivelse af adoptioner fra Chile. Når vi vælger at fremlægge vores høringssvar, er det ikke for at skabe større utryghed men fordi vi tror på at en faktuel tilgang hvor art og omfang er belyst vil være et konstruktivt bidrag, således at der ikke drages konklusioner om sammenhænge der ikke er der.

Hvis du ønsker at se DIA's svar til Ankestyrelsen i sin helhed, så kan I klikke på de nedenstående link. Her kan man også tilgå det materiale, som vi har leveret til Pipelines dokumentarafdeling omkring Chile.

Første høringssvar til Ankestyrelsen

Opfølgende høringssvar til Ankestyrelsen og Pipeline dokumentar