Gå til indhold

Strukturelle problemer på PAS-området

06. november 2023

DIA rettede i september henvendelse til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil for at gøre ministeren opmærksom på en række problemer vedrørende Post Adoption Service i Danmark.

Problemstillingerne omfatter:

  • Der er behov for at udvide og styrke Post Adoption Service (PAS) for at imødekomme den adopteredes ret til identitet.
  • Der er en stigning i henvendelser fra voksne adopterede om Post Adoption Services, som ikke er dækket af Ankestyrelsens, DIA’s eller andre aktørers nuværende tilbud. Det drejer sig om relevante services i forholds til kulturel identitet, fx tilbagerejser og søgning af biologisk slægt.
  • Der er behov for at anerkende det at være internationalt adopteret og de særlige udfordringer, det kan medføre, som en særskilt identitetsproblematik. Der foreslås etablering af et nationalt PAS-videnscenter med forskning og rådgivning.
  • DIA har arvet mangelfuldt organiserede fysiske arkiver, som bør digitaliseres og gøres til søgbare data for at lette tilgængeligheden af oplysninger for internationalt adopterede og deres efterkommere.
  • DIA har begrænsede midler og er ikke underlagt offentlighedsloven, hvilket skaber dilemmaer ved håndtering af aktindsigter.
  • DIA foreslår oprettelsen af en uvildig undersøgelseskommission for at granske tidligere tiders praksis og fejl på området for international adoption.
  • DIA henviser til anbefalinger fra advocacy-organisationen Child Identity Protection (CHIP) om staters ansvar for at sikre adopteredes ret til identitet samt at opgaven med at facilitere dette løses efter armslængdeprincippet og efterlyser, at disse overvejelser indgår i fremtidig politik på området.

Læs hele brevet her

Læs ministerens svar her