Gå til indhold

DIA udfaser adoptioner fra Sydkorea efter mere end 50 års formidling

10. marts 2022

Siden 1969 har vi i Danmark formidlet børn til adoption fra Sydkorea, men sådan skal det ikke fortsætte. I sidste uge blev det endeligt besluttet at samarbejdet om adoptionsformidling mellem DIA og adoptionsorganisationen Holt Children’s Services i Sydkorea vil blive udfaset.

”Det er mange års godt samarbejde der finder sin afslutning nu. Det vidner om en positiv samfundsudvikling i Sydkorea, der har været længe undervejs. Det er vores vurdering, at Sydkorea i stigende grad er i stand til at drage omsorg for børns opvækst og trivsel - også for børn der er født uden for ægteskab,” siger DIA’s direktør, Robert Jonasen.
”Derfor har DIA i dialog med Holt truffet den beslutning, at tiden er kommet til at udfase samarbejdet omkring formidling af adoptioner i Sydkorea,” fortsætter han.

 

Forbedrede vilkår for enlige mødre fører til færre adoptioner

Landet har været i en rivende udvikling siden Koreakrigens afslutning i 1953 og den sydkoreanske økonomi er nu en af verdens stærkeste. I 1970’erne og 80’erne toppede de internationale adoptioner af sydkoreanske børn, og siden da er tallet faldet stødt.

Størstedelen af de børn som bortadopteres fra Sydkorea har været børn af enlige mødre, der traditionelt har oplevet voldsom stigmatisering i det koreanske samfund. Ved at tildele større ressourcer til at hjælpe enlige mødre, er Sydkorea begyndt for alvor at tage hånd om en alvorlig, samfundsmæssig problemstilling.

”Den sydkoreanske regering har de senere år øget deres indsats for udsatte børn og deres familier, for dermed bedre at kunne tage sig af dem” fortæller DIA’s landeansvarlige og adoptionskoordinator for Sydkorea, Debby van Hamburg Pedersen.

Det er et forøget fokus fra den sydkoreanske regering på udsatte børn og deres familier i form af en ny lovgivning, Child Protection Act, som har haft indflydelse på antallet af internationale adoptioner. Det har medført et fald i antallet af børn, som har brug for en international familie.

Samtidig har man fra regeringens side forsøgt at øge nationale adoptioner, sådan at flere børn har mulighed for at vokse op i deres oprindelsesland. Siden 2007 har tallet af nationale adoptioner i Sydkorea derfor oversteget antallet af internationale adoptioner fra Sydkorea.

Det ser DIA som en positiv udvikling, da man dermed sikrer flere koreanske børn et liv i deres egen familie eller alternativt i en anden koreansk familie.

 

Det er en udvikling, vi er stolte af

”Det vigtigt at en organisation som DIA ikke fortsætter med at formidle børn, når vilkårene i landet ændrer sig positivt. Sagt på en anden måde er det DIA’s holdning, at vi ikke skal hjælpe børn gennem adoption i et land, der selv kan tage hånd om deres børn i hjemlandet”, supplerer Robert Jonasen.
”I mange år har DIA støttet enlige mødre i Sydkorea, så de har kunnet beholde deres børn. Så det vi ser nu, er en udvikling vi rent faktisk er stolte af”, siger han.

Indsatsen for at hjælpe enlige mødre i Sydkorea er ikke ny. Flere organisationer, heriblandt Holt Children’s Services, gennemfører velfærdsprogrammer til gavn for enlige mødre og deres børn. Derved hjælpes de enlige mødre til at komme i arbejde, så de opnår selvstændighed og kan tage sig af deres eget barn uafhængigt af, om de har deres families støtte eller ej.

 

Fakta

  • Det anslås at der siden 1969 er kommet omkring 9000 adopterede til Danmark fra Sydkorea.
  • Koreaklubben er den danske interesseorganisation for koreanske adopterede. De tilbyder en lang række arrangementer, som omfatter sociale, kulturelle og adoptionsrelaterede aktiviteter.
  • Danmark har det næststørste antal koreanske adopterede i verden næst efter USA.

 

Formidling af koreanske børn afvikles i flere lande

Igennem årene har danske forældrepar taget omkring 9000 sydkoreanske børn til sig gennem adoption. I 70’erne og 80’erne ankom der op mod 400 børn til adoption fra Sydkorea årligt. Siden er det tal faldet betragteligt, og de seneste år har der været 3-6 adoptioner årligt fra Sydkorea til danske forældre.

Den nye samfundsudvikling betyder at Holt har været i dialog med flere lande om at nedjustere eller stoppe samarbejdet om formidling af børn til adoption.

Samarbejdet forventes at være endeligt afsluttet inden for ét til to år. Dette har ikke indflydelse på de par, som pt. står på ventelisten. Der vil ikke blive optaget nye adoptanter på venteliste, men de igangværende sager vil blive afviklet som hidtil planlagt. DIA forventer at fortsætte samarbejdet med vores mangeårige samarbejdspartner Holt på andre områder og vil derfor fortsat holde en tæt kontakt til Holt omkring hjælp og støtte i forhold til børn.

Frivillige fra Holt Children's Services følger koreanske, adopterede babyer til USA om bord på et passagerfly i 1955.