Gå til indhold

Bogen "At bygge bro" udbreder forståelse for barnet i overgang

11. juli 2016

DIA har sammen med 121 Ethiopia sørget for, at den ny-udkomne bog "Ethical Guidelines for taking care of children in transition" er blevet oversat til dansk.

Bogen, der er udviklet af 121 Ethiopia, udkom oprindeligt på engelsk, og kan nu købes og læses på dansk under titlen "At bygge bro - hvordan voksne støtter børn i overgangen mellem to hjem".

Robert Jonasen, direktør i DIA og uddannet psykolog, siger: "Der er efter min mening tale om et meget væsentligt bidrag i forhold til den særlige støtte, børn har brug for, når de flyttes. Vi indledte straks en dialog med 121 Ethiopia, der står bag bogen. Vi tilbød simpelthen at betale for at få bogen udgivet på dansk. Bogen bør være kendt stof. Ikke mindst for alle, der vælger at adoptere et barn".

Det er jo en kunst at lave en tilgængelig bog om et komplekst emne, såsom børn, der flyttes rundt og den psykologiske og sociale betydning, det har for barnet og dets trivsel før, under og efter flytningen. Men her er endelig en bog, som repræsenterer stor faglighed og samtidig giver konkrete anvisninger om, hvordan vi som støttepersoner bedst forholder os til børn, hvis hverdag brydes op.

Selve begrebet "transition" (overgang red.) er bogens omdrejningspunkt og er helt centralt når vi taler adoption, plejeanbringelse mv. Der er ingen tvivl om, at vi ofte undervurderer den belastning, det er for et barn at skulle flyttes fra noget kendt til noget ukendt.

"Mange af barnets reaktioner kan henledes til denne proces, og det er selvfølgelig vigtigt at kende til og kunne adskille barnets reaktioner i forhold til, om de er relateret til en anstrengende og belastende flytning eller omplacering, eller om der i virkeligheden er tale om noget helt andet", siger Robert Jonasen.

I adoptionssammenhængen har vi måske haft et lidt for ensidigt fokus på, hvor godt det er for barnet at modtage ordentlige vilkår og trygge rammer. I glæden over det, har vi glemt at støtte barnet igennem den omvæltning, det er at skulle være en del af et internationalt adoptionsprogram. Mødet med og overgangen til en hverdag og en virkelighed, der på mange måder er ordnet og struktureret, kan rent faktisk være belastende for barnet.

Bogen er skrevet af Ida Paaschburg Gravesen og Polina Chebotareva. Lars Rasborg, Inger Thormann og Per Schultz-Jørgensen var med som rådgivere. Der er således tale om tre rådgivere med et ekstremt stort fagligt kendskab til børn, der befinder sig i sårbare positioner. Deres livslange erfaring med området kendetegner også bogen hele vejen igennem og giver bogen et overblik og en dybde, der gør den absolut relevant som inspiration til forældreskab.

"At bygge bro - hvordan voksne støtter børn i overgangen mellem to hjem" kan erhverves gennem DIA. Bogen koster 180. kr + evt. udgifter til forsendelse og kan erhverves ved at sende en mail til DIA´s hovedmail mail@d-i-a.dk