Gå til indhold

Børnehjem i Mumbai udfases

25. januar 2023

Der sker ofte en del i adoptionsverdenen. Det sker fra tid til anden at børnehjem i DIA’s samarbejdslande omlægges eller lukker ned - dette gælder desværre det indiske børnehjem Bal Vikas i Mumbai.

Det berører naturligvis nogle adopterede, såvel som adoptanter, som har boet på eller har været i kontakt med børnehjemmet. DIA har kontakt til flere, som er bekymrede for, hvor deres adoptionspapirer vil blive opbevaret efter lukning af børnehjemmet, og som ønsker at nå at se børnehjemmet inden nedlunkningen.

Vores kontaktperson og mangeårige leder af Bal Vikas, Jaisita, oplyser til DIA, at børnehjemmet lukker ned pga. faldende antal børn, der bliver henvist til hjemmet, samt generelt manglende funding. De sidste 5-6 år har børnehjemmet ikke været involveret i international adoption, men udelukkende fungeret som et nationalt børnehjem for børn med betydelige handicaps.

Vores adoptionskoordinator, Tina, er lige nu i tæt dialog med vores kontaktperson, Jaisita, i Indien. Der er pt. ingen eksakt dato for lukning. Det forventes dog at kunne ske inden for én til to måneder. Når børnehjemmet lukker, forventes det at adoptionspapirerne vil blive opbevaret i et myndighedskontor i Mumbai, som man vil kunne kontakte for at få udleveret sine papirer.
Vores kontaktperson arbejder lige nu på at få mere information om den mulige lukkedato, kommende opbevaring af adoptionspapirer og muligheder for tilbagerejse.

Vi opdaterer naturligvis vores hjemmeside og Facebook-side så snart vi har nyt og vil også orientere omkring dette i facebookgruppen ”Bal Vikas Børn og Forældre”.

 

Herover: Bal Vikas børnehjem i Indien set udefra

Bal Vikas børnehjem i Indien