Gå til indhold

Vil du være en del af den øverste ledelse?

31. januar 2022

"Det er ved at være tid til at vi udskifter dele af vores bestyrelse. De siddende bestyrelsesmedlemmer har siddet en i årrække. De har gjort et helt fantastisk arbejde. Men nu er tiden kommet til at få noget nyt ”blod” ind i bestyrelseslokalet", siger DIA`s nuværende bestyrelsesformand Lars Ellegaard.

DIA`s bestyrelse består i dag af 5 medlemmer, men der er plads til 7-8 i den øverste ledelse. Særligt kigger bestyrelsen efter medlemmer med juridiske, lægefaglige, kommunikative og sociale kompetencer. Men alle der kunne have lyst til at være en del af DIA`s bestyrelse er velkommen til at henvende sig.

Danish International Adoption, som er den eneste internationale adoptions organisation i Danmark. Organisationen har bl.a. det formål at støtte børn, der af sociale grunde ikke har mulighed for at få en opvækst i deres oprindelige familie eller under andre trygge rammer. Dette kan ske gennem adoption eller gennem projektstøtte, som sikre at børn kan forblive i trygge rammer i deres oprindelsesland.

Er du interesseret så gå gerne ind på DIA`s hjemmeside og læs mere om os; www.d-i-a.dk Erhvervet som bestyrelsesmedlem er som udgangspunkt ikke lønnet. Dog udbetales der visse godtgørelser i forbindelse med arbejdet.

Har du spørgsmål eller vil du være en del af bestyrelen så ret gerne henvendelse på mail til organisationens direktør Robert Jonasen på mail: rj@d-i-a.dk