Gå til indhold

Ankestyrelsen suspenderer adoption fra Sydafrika

02. januar 2024

Ankestyrelsen har 14. december meddelt DIA, at Ankestyrelsen øjeblikkeligt suspenderer DIA’s samarbejde med den sydafrikanske organisation Impilo.

Baggrunden er bl.a. en række høringssvar fra DIA, som har skabt tvivl om, hvorvidt DIA’s formidlingsarbejde i Sydafrika er i overensstemmelse med DIA’s akkrediteringsvilkår samt danske og internationale regler på området.

Mens Ankestyrelsen undersøger dette, suspenderes adoptionsformidlingen fra Sydafrika. Ankestyrelsen har meddelt DIA, at man forventer at have færdiggjort sin undersøgelse ultimo februar.

Suspensionens omfang:
• Der optages ikke nye ansøgere på venteliste til barn fra Sydafrika.
• Der sendes ikke nye adoptionssager til Sydafrika.
• Der foretages ikke nye matchninger, indtil Ankestyrelsen har taget stilling til, om samarbejdet mellem Impilo og DIA kan fortsætte.

Herudover er DIA er sat under skærpet tilsyn i relation til matchningssager fra samtlige lande, DIA samarbejder med.

DIA ser med stor alvor på suspensionen, og som allerede udmeldt på DIA’s hjemmeside 6. december, forventer DIA at modtage kritik for håndteringen af adoptionsformidling fra Sydafrika. DIA skal understrege, at de fejl, der er begået, er begået af DIA og ikke af vores samarbejdspart i Sydafrika, Impilo.

DIA’s bestyrelse er i dialog med Ankestyrelsen og Social-, Bolig- og Ældreministeriet om en plan for genopretningen af tilliden mellem DIA og tilsynsmyndigheden og de strukturelle problemer vedrørende rammevilkårene for international adoption, som medfører de fejl, der fører til alvorlig kritik.

DIA vil tage kontakt til de direkte berørte af suspensionen, når der er nyt, ligesom nye informationer vil blive offentliggjort på D-I-A.dk.