Gå til indhold

Ankestyrelsen ønsker at stoppe adoptionsformidling fra Madagaskar

17. april 2023

[Opdatering af november 2023: Denne artikel er forældet og afspejler ikke DIA’s aktuelle holdning. DIA har taget til efterretning, at der er truffet beslutning om, at stoppe international adoption fra Madagaskar.]

I DIA er vi bekymrede over at Ankestyrelsen agter at indstille til en hurtig og i vores optik unødig hastig lukning af adoptionsformidlingen fra Madagaskar.

Siden 2008 har vi i Danmark givet 42 børn fra Madagaskar mulighed for at blive adopteret af en dansk familie, men i sidste uge besluttede Ankestyrelsen, uden tilbundsgående undersøgelse, at indstille at adoptionsformidling mellem Danmark og Madagaskar skal stoppes. Det betyder, at vi i DIA ikke længere kan modtage matchninger af børn fra Madagaskar til danske familier, heller ikke til dem som lige nu og her står på vores venteliste.

Der er tale om et årelangt samarbejde mellem danske DIA og ACAM, Autorité Centrale de l´Adoption Malagasy – Ministére de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme (Ministeriet for befolkning, social beskyttelse og fremme af kvinder).

 

DIA´s viden ønskes inddraget

I februar 2023 sendte vi i DIA vores ansøgning om re-akkreditering af samarbejdet med ACAM til Ankestyrelsen, hvilket er normal procedure og blot en af mange ansøgninger, som DIA hvert andet år indsender i forbindelse med re-akkreditering af samarbejde med de lande, vi formidler adoptioner fra. 

Ankestyrelsen har siden efteråret 2022, bl.a. i kølvandet på Frankrigs suspendering af adoptioner fra Madagaskar, haft særlig fokus på adoptionsformidlingerne fra Madagaskar. Repræsentanter fra DIA rejste derfor til Madagaskar i november 2022, for at indsamle ny og opdateret viden samt oplysninger om adoptionssystemet på Madagaskar. Besøget på Madagaskar var udbytterigt og på baggrund af vores undersøgelse og øvrige viden var det DIA´s vurdering at en re-akkreditering fortsat er relevant. Det er med andre ord fortsat DIA´s vurdering at adoptionerne fra Madagaskar sker på et fagligt forsvarligt grundlag. Ligesom det efter nylige samtaler med myndighederne i Madagaskar er det DIA´s klare opfattelse, at der er fokus på at sikre, at rammerne for adoption foregår forsvarligt.

Set i sammenhæng med, at alle adoptioner til Danmark undergår en finmasket behandling og kontrol, er det samlet set vores opfattelse, at det er en unødvendig forhastet reaktion og indstilling, som Ankestyrelsen lægger op til.   

Rent fagligt undrer vi os over, at Ankestyrelsen uden yderligere inddragelse eller tilstrækkelig bearbejdning af anden tilgængelig viden agter at stoppe samarbejdet.

”I DIA er vi ikke mindst bekymrede over, at Ankestyrelsen ønsker at indstille til en meget hurtig og dermed drastisk lukning af adoptionsformidlingen fra Madagaskar.

Som vi er forpligtede til, har vi naturligvis orienteret alle de involverede familier.

Vi ser frem til at høre nærmere om de omstændigheder, som har ført til varsel om nedlukning med omgående effekt. Det er vores opfattelse, at Ankestyrelsen må have alvorlige og konkrete eksempler, der berettiger et så drastisk tiltag som en prompte nedlukning af et mangeårigt samarbejde” siger direktør i DIA Robert Jonasen og fortsætter:

"Vi ved, at en sådan drastisk tilgang efterlader børn og familier i stor uvished og frustration.

Vi har ikke tidligere oplevet, at man ved en nedlukning ikke søger at mindske ulemperne for de involverede ved fx at lave en udfasning af samarbejdet, ligesom det er helt almindeligt at der lægges stor vægt på at gennemføre adoptionssager, der er i proces".

DIA arbejder naturligvis med at støtte de involverede familier. Vi vil forsøge gennem dialog at overbevise Ankestyrelsen om, at en så voldsom tilgang er unødvendig i forhold til adoptionsformidlingerne fra Madagaskar.

DIA lægger stor vægt på at følge Ankestyrelsens anbefalinger, men vi har fundet det nødvendigt at udtrykke vores holdning på basis af den konkrete viden vi har om forholdene i Madagaskar.