Gå til indhold

Adoption fra lande i væbnet konflikt - Israel/Palæstina

19. oktober 2023

Når der er ufred i form af væbnet konflikt eller krig rundt om i verden, bliver DIA kontaktet af personer, der er interesserede i at vide, om adoption kan være en mulig løsning for børn, der er berørt af situationen. 

Vi i DIA forstår ønsket om at hjælpe, men adoption fra Israel/Palæstina til Danmark er ikke en mulighed. Nedenfor kan du læse mere om hvorfor. 

 

Risiko for fejl og ulovlig praksis i tilfælde af væbnet konflikt

Det er vigtigt at passe særligt godt på hvert enkelt barn i disse situationer. Mange børn kan midlertidigt have mistet kontakten til deres forældre. Dermed mister de den kritiske beskyttelse, familier yder. Børn uden forældreomsorg er i øget risiko for vold, udnyttelse, ulovlig adoption, bortførelse, salg eller trafficking. De må ikke antages at være forældreløse eller at have behov for adoption. Indtil det kan verificeres, hvad der er sket med et barns forældre eller andre nære slægtninge, bør ethvert barn anses for stadig at have levende slægtninge eller værger og derfor ikke have behov for adoption.

International adoption bør altid helt undgås under katastrofale og ekstraordinære omstændigheder. I en nødsituation som en væbnet konflikt kan beskyttelse af børn og deres rettigheder ikke sikres. Risikoen for ulovlig praksis ved international adoption er større, når et land er destabiliseret på grund af krig eller andre katastrofer. Det kan være meget vanskeligt eller umuligt at sikre, at adoptioner gennemføres i barnets tarv, med respekt for dets grundlæggende rettigheder og i overensstemmelse med international og national lovgivning.

 

Haagerkonventioner om beskyttelse af børns rettigheder

Adoptioner bør altid ske i fuld overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993. Konventionen har til formål at beskytte børn og deres familier mod ulovlige, uregelmæssige, for tidlige eller dårligt forberedte adoptioner i udlandet. Men i situationer med væbnet konflikt flyttes fokus væk fra adoption og over på sikring af barnets grundlæggende rettigheder, som de er beskrevet i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996.

 

Hvordan kan man hjælpe? 

Hvis du ønsker at støtte den civile befolkning i de berørte områder, kan DIA henvise til de mange nødhjælpsorganisationer, der pt. indsamler donationer til formålet. Herunder blandt andre: 

UNICEF

Dansk Røde Kors