Gå til indhold

Adoption fra lande i krig – må man adoptere børn fra Ukraine?

19. april 2022

Mange danskere er dybt berørte af krigen i Ukraine. Mange undersøger mulighederne for at støtte de ukrainske familier og børn. Nogle børn vil unægteligt miste deres forældre som følge af krigens rædsler.

I DIA er vi blevet spurgt, om adoption kan være en mulig løsning for nogle af disse børn?

Men ”at adoptere et barn fra Ukraine i en katastrofal situation som denne kan desværre ikke lade sig gøre”, siger DIA’s jurist, Andrea Jedrzejowska.

Det er vigtigt at passe særligt godt på hvert enkelt barn i en situation som denne. Mange børn kan midlertidigt have mistet kontakten til deres forældre. Dermed mister de den kritiske beskyttelse, familier yder. Børn uden forældreomsorg er i øget risiko for vold, udnyttelse, ulovlig adoption, bortførelse, salg eller trafficking. De må ikke antages at være forældreløse eller at have behov for adoption. Indtil det kan verificeres, hvad der er sket med et barns forældre eller andre nære slægtninge, bør ethvert barn anses for stadig at have levende slægtninge eller værger og derfor ikke have behov for adoption.

Risiko for fejl og ulovlig praksis i tilfælde af væbnet konflikt

International adoption bør altid helt undgås under katastrofale og ekstraordinære omstændigheder. I en nødsituation som en væbnet konflikt kan beskyttelse af børn og deres rettigheder ikke sikres. Risikoen for ulovlig praksis ved international adoption er større, når et land er destabiliseret på grund af krig eller andre katastrofer. Det kan være meget vanskeligt eller umuligt at sikre, at adoptioner gennemføres i barnets tarv, med respekt for dets grundlæggende rettigheder og i overensstemmelse med international og national lovgivning.

Haagerkonventioner om beskyttelse af børns rettigheder

Adoptioner bør altid ske i fuld overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993. Konventionen har til formål at beskytte børn og deres familier mod ulovlige, uregelmæssige, for tidlige eller dårligt forberedte adoptioner i udlandet. Men i situationer med væbnet konflikt flyttes fokus væk fra adoption og over på sikring af barnets grundlæggende rettigheder, som de er beskrevet i Haagerbørnebeskyttelseskonventionen af 1996.

I et officielt brev fra d. 23. marts har Ukraines regering præciseret, at adoption fra Ukraine under de nuværende omstændigheder ikke er passende på grund af den destabilisering, krigen har medført.

 

DIA har pt. ingen udviklingsprojekter i Ukraine, men der er flere nødhjælpsorganisationer og frivillige organisationer, der arbejder i Ukraine eller hjælper ukrainske flygtninge i Danmark. Herunder blandt andre:

Unicef giver nødhjælp og beskyttelse til børn i Ukraine.

Dansk Røde Kors har katastrofeberedskab i landet.

Dansk Flygtningehjælp støtter familier på flugt.

Red Barnet hjælper børn, der er fanget i krig.

Børns Vilkår rådgiver danske og ukrainske børn i Danmark via Børnetelefonen og samler ind til at holde børnetelefonen i Ukraine åben.

Ukraine flag

Barnets retssikkerhed kan ikke sikres tilstrækkeligt til at gennemføre en adoption, når afgiverlandets myndighedsapparat er destabiliseret af krig. Billede: Det ukrainske flag. Af Emarto fra Getty Images.