Gå til indhold

12,6 mio. til undersøgelse af adoptionsområdet

09. november 2023

På Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside har man offentliggjort aftalen om SSA-midlerne.

Af aftaleteksten fremgår det, at der afsættes 12,6 mio. kr. til undersøgelse af den internationale adoptionsformidling til Danmark:

"Adoptionsverdenen har ændret sig gennem tiden, og ikke mindst i lyset af de over tid skærpede krav rettes der løbende fokus på mistanke om ulovlige forhold, særligt ift. adoptioner gennemført tilbage i tid. Der afsættes derfor midler til at kortlægge den historiske udvikling i international adoptionsformidling til Danmark i form af en uvildig undersøgelse af den internationale adoptionsformidling fra de ti lande, hvorfra der er adopteret flest børn til Danmark i perioden 1964-2016. Undersøgelsens formål vil være at tilvejebringe oplysninger, der understøtter adopteredes ret til kendskab til egen historie. Undersøgelsen foretages ikke med det formål at konkludere, om de konkrete adoptioner er sket på ulovligt grundlag, og derfor vil undersøgelsen have karakter af en historisk afdækning og ikke en juridisk vurdering. Der afsættes i alt 12,6 mio. kr. til initiativet i perioden 2025-2027."

DIA gjorde i en henvendelse til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i september netop opmærksom på behovet for en undersøgelse.

 

DIA mener:

  • En uvildig undersøgelse vil i udstrakt grad have behov for at tage udgangspunkt i arkiverne fra de historiske formidlingsbureauer på området, som DIA i dag administrerer. Når undersøgelsens formål er at tilvejebringe oplysninger, der understøtter adopteredes ret til kendskab til egen historie, bør det stå højt på dagsordenen at sikre den gennemgribende digitalisering af arkiverne, som DIA har gjort ministeren opmærksom på nødvendigheden af. Behovet for fremtidig adgang til og søgbarhed i oplysningerne, for dem de først og fremmest tilhører – de adopterede og deres efterkommere og forskning til gavn for disse – bør altså prioriteres i forbindelse med undersøgelsen.
  • Det fremgår ikke klart, om statens rolle i forhold til international adoption er en del af undersøgelsen. Dette er et helt centralt spørgsmål i forhold til internationalt adopterede ret til og krav på egen identitet.
  • Det er uklart, hvad undersøgelsen skal bibringe i forhold til styrkelse af Post Adoptions-området fremover
  • Kommissoriet foreligger ikke endnu, men ud fra aftaleteksten og budgettet virker undersøgelsen umiddelbart ikke så tilbundsgående som lignende undersøgelser i andre lande. En igangværende undersøgelse i Sverige sigter fx mod en gennemgribende udredningen af hele adoptionssystemet, hvor man ser på alle aktører, inklusive stat og kommuner, kortlægger skiftende regelsæt og processer og undersøger ulovligheder og eventuel viden om ulovligheder (se kommissoriet for den svenske undersøgelse her.)

 

På den baggrund kan DIA være bekymret for, om undersøgelsen misser en unik mulighed for at komme helt til bunds i forholdene vedrørende international adoption.