Gå til indhold

Betalingen til DIA bestå af et formidlingsgebyr, der er opdelt i 6 rater. Omkostningerne der er forbundet med en international adoption, afhænger i høj grad af, hvilket land man vælger at adoptere fra.

Nedenstående priser er gældende for nye aftaler samt de aftaler, der allerede er indgået med ansøgere med gebyrblad 19 og frem.
DIA gebyrblad nr. 27 er gældende pr. 16. juni 2020 og indtil næste gebyrblad udkommer:

Se prisoversigt


Ud over formidlingsgebyret til DIA skal du selv afholde udgifter til fremskaffelse og evt. notarpåtegnelse af dokumenter til brug for din adoptionssag, fremskaffelse af PAS og visum, rejse- og opholdsudgifter mm. (skal tjekkes/godkendes af adoptionskoordinatorer)

Familier, der har adopteret et barn gennem DIA, kan efter hjemkomst med barnet søge Familieretshuset om et adoptionstilskud. Beløbet er et engangsbeløb på kr. 59.191,- pr. barn (2023). Familier fra Færøerne kan søge Familjufyrisitingin om adoptionstilskud på kr. 100.000,- (2021)

Gebyrerne opkræves så vidt muligt i takt med at udgifterne afholdes.

Rate 1 betales ved tilmelding til DIA. Denne rate tilbagebetales kun ved dokumenteret afslag i fase 3 hos Familieretshuset.
Rate 2 betales ved valg af land (senest 8 uger efter godkendelse). Denne rate tilbagebetales ikke. 
Rate 3 betales når DIA meddeler, at sagen er udsendt til det valgte adoptionsland. Denne rate tilbagebetales ikke.
Rate 4 betales 1 år efter valg af land. Denne rate tilbagebetales ikke. 
Rate 5 betales ved accept af barn. Kun hvis sagen afbrydes på grund af, at barnet dør eller trækkes tilbage fra adoption, tilbagebetales halvdelen af denne rate. Efter at barnet er overdraget, vil der ikke finde tilbagebetaling sted. 
Rate 6 betales inden barnet hjemtages. Raten forfalder til betaling senest 3 uger før forventet udrejse, eller – hvor udrejse udmeldes med kortere varsel – hurtigst muligt efter denne udmelding og altid før udrejse. Tilbagebetalingsreglerne for rate 5 gælder ligeledes for rate 6, hvis sagen afbrydes.

Økonomien i en adoptionssag er en kompleks sammensætning af faste og kalkulerede udgifter, som strækker sig over en årrække. Derudover skal DIA efterleve Ankestyrelsens krav om, at rate 5 og 6 minimum skal indeholde en vis procentdel af det samlede gebyr.

Gebyrets størrelse afhænger af mange faktorer, og udgøres af de udgifter, der er forbundet med formidlingsarbejdet, herunder overordnede faktorer

- Danske og udenlandske faste udgifter (drift, lønninger, rådgivning mm.)
- Danske og udenlandske variable udgifter (oversættelse, legalisering, pædiatervurdering, formidlingsgebyrer mm.)

De faste udgifter (bl.a. drift & sagsbehandling) opkræves med en procentvis andel på raterne og indgår som et solidariske beløb.

Rate 1 Indeholder administrationsomkostninger i forbindelse med oprettelse af en sag, informationsformidling og rådgivning.
Rate 2 Indeholder omkostninger i forbindelse med klargøring af sag til det valgte land, sagsbehandling og drift omkostninger hos DIA og i udlandet.
Rate 3 Indeholder omkostninger til udlandet i forbindelse med registrering af sagen og eventuelle drift omkostninger. Sagsbehandling og drift omkostninger hos DIA.
Rate 4 Indeholder omkostninger til sagsbehandling og rådgivning hos DIA og i udlandet.
Rate 5 Indeholder omkostninger i udlandet i forbindelse med sagsbehandlingen af barnets sag og eventuelle drift omkostninger. Udgifter i Danmark i forbindelse med sagsbehandling af barnets sag og drift omkostninger.
Rate 6 Indeholder omkostninger i udlandet i forbindelse med sagsbehandlingen af barnets sag og eventuelle drift omkostninger, udgifter i Danmark i forbindelse med sagsbehandlingen af barnet sag og drift omkostninger.